AnasayfaGenel

2019 G20 Zirvesi Japonya’da Gerçekleştirilecek!

2019 G20 Zirvesi Japonya’da Gerçekleştirilecek!

28-29 Haziran’da Japonya’nın Osaka kentinde 14.sü gerçekleştirilecek G20 Zirvesi’ne aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 19 ülkenin hükümet ve devlet başkanları katılım gösterecek. 

2018 yılında Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te düzenlenen 13.cü G20 Zirvesi’nin ana teması ‘sürdürülebilir ve adil bir kalkınma için fikir birliği oluşturma’ olarak belirlenmiştir.  Zirvede sürdürülebilir gıda stratejisi, cinsiyet eşitliği ve kalkınmanın altyapısı gibi konular ele alınmıştır. Zirvenin sonuç bildirgesinde uluslararası düzenin ve Paris İklim Anlaşması’nın devam ettirilmesine, Dünya Ticaret Örgütü’nün de reformlarla sürdürülebilir kılınmasına vurgu yapılmıştır. 13.cü G20 Zirvesi’nin özellikle Paris İklim Anlaşması temel alınarak iklim değişimine karşı sera gazı emisyonlarının azaltılması noktasına eğilmesi önemli bir sonuç olarak değerlendirilmiştir.

Bu yıl Japonya’nın Osaka şehrinde düzenlenecek 14.cü G20 Zirvesi’nde küresel ekonomi, ticaret ve yatırım, inovasyon, çevre ve enerji, istihdam, kadınların güçlendirilmesi, kalkınma ile sağlık temaları tartışmaya açılacak. G20 Zirvesi’nde hükümet ve devlet başkanları tarafından gündeme gelecek konularının küresel politikalar açısından bir yol haritası çizeceği tahmin ediliyor. 

G20 Zirvesi’nde  öne çıkması beklenen konuların başında ekonomik kalkınma açısından küresel ekonomi başlığı dikkat çekmektedir. Bu başlık altında sürdürülebilir bir ekonomi ile küresel finansal krizini sona erdirmek için somut ekonomi politikaları tartışılacaktır. Ayrıca, ülkelerde meydana gelecek afetlere karşı da finansal dayanıklılık konusu gündeme gelecektir. Bu konuların Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nden 8. Hedef, (SKH) İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme’ye katkı sunması beklenmektedir.

G20’de başlı başına kalkınma teması ayrı bir başlık altında ele alınacaktır. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin bu tema altında kapsayıcı ve sürdürülebilir bir dünya yaratılması için mihenk taşı olarak değerlendirilmesi öngörülmektedir. Ülkelerin kaliteli altyapıların ve insan kaynağı potansiyelinin kalkınmaya etkisi bu tema altında tartışılacaktır. 

İnovasyon teması altında nesnelerin interneti (IoT), sanal gerçeklik, robotik ve big data gibi konular ele alınarak Toplum 5.0, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve dijitalleşme ile ilişkisi masaya yatırılacaktır. Özellikle 9. SKH olan Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı bu konuda gündeme gelecektir. Bu temanın G20 Zirvesi’nde yer alması Japonya gibi teknoloji konusunda önde gelen bir ülkede gerçekleşmesi ile doğru orantılıdır. 

Çevre ve enerji başlığı altında, enerji ve deniz çöpleri/plastik atıklar, karbon emisyonu azaltma, çevre kirliliğini önleme, inovatif yöntemler ve sivil toplum işbirliği ile iklim değişikliğinin etkilerini en aza indirme politikaları değerlendirilecektir. SKH’ler arasında öne çıkan Erişilebilir ve Temiz Enerji (SKH 7), İklim Eylemi (SKH 13), Sudaki Yaşam (SKH 14) ile Karasal Yaşam (SKH 15) bu başlık altında doğrudan ilişkili olan kalkınma hedeflerinden bazılarıdır. 

Kadınların iş gücüne katılımının arttırılması, STEM (Science-Fen, Technology-Teknoloji, Engineering-Mühendislik ve Mathematics- Matematik) dahil olmak üzere eğitim sisteminde yer alması ve kadın iş insanları ile girişimcilerin ilişkilerinin aktifleştirilmesi de özellikle G20’de kalkınma açısından önem taşıyan bir tema olarak görülmektedir. SKH 4 Nitelikli Eğitim, SKH 5 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve SKH 10 Eşitsizliklerin Azaltılması kalkınma hedeflerinin bu tema ile ilişkilerini göstermektedir. 

Genel bir değerlendirme yapıldığında Türkiye’nin de katılım göstereceği G20 Zirvesi’nin ülkelerin sosyal, ekonomik, kültürel ve çevresel kalkınmaları için Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri başta olmak üzere kalkınma açısından önem teşkil eden noktalarda gelişme göstereceği beklenmektedir. Buna ek olarak 13.cü G20 Zirvesi ile bir karşılaştırma yapıldığında temaların nesnelerin interneti, sanal gerçeklik ve big data gibi başlıkları da kapsaması teknolojinin kalkınma açısından temel öğeler olduğunu ortaya koymaktadır.