AnasayfaSürdürülebilirlikAtık ve Tüketim

Uluslararası Kooperatifler Gününüz kutlu olsun!

Uluslararası Kooperatifler Gününüz kutlu olsun!

Kooperatifler bir ülke insanının kendi yaşamlarını iyileştirmeye götüren araç olarak işletme ve birlik esprisi içinde toplumun ve ülkenin ekonomik, sosyal, kültürel, ve politik ilerlemesine katkıda bulunan kuruluşlar olarak tanımlanabilir.

Uluslararası Kooperatifler Günü’nün Amacı;

  • Kooperatif eylem üzerinde kamuoyunun duyarlılığını artırmak,
  • Uluslararası kooperatif hareketin ve Birleşmiş Milletler’in amaçlarının tamamlayıcılığını vurgulamak,
  • Birleşmiş Milletler tarafından belirlenmiş büyük sorunların çözümüne kooperatif hareketin katkısını belirtmek,
  • Uluslararası kooperatif haraket ile yerel, ulusal ve uluslararası düzeydeki yönetimler, hükümetler gibi, diğer aktörler arasındaki ortaklaşmayı genişletmek ve sağlamlaştırmak,

Uluslararası Kooperatifler Günü’nün 2018 yılı teması: “Sürdürülebilir tüketim ve mal ve hizmet üretimi” olarak belirlendi.

Bu temanın seçimi ile UKG kutlamalarının, özellikle Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden 12.si olan Sorumlu Tüketim ve Üretim hedefine ulaşılmasına katkıda bulunulması amaçlanıyor.

Bu tema, Kooperatiflerin Desteklenmesi ve Geliştirilmesi Komitesi COPAC’ın New York’ta BM’in Sosyal Kalkınma Komisyonu’nun 56. toplantısı sırasında düzenlediği ve ICA Başkanı Ariel Guarco’nun da hazır bulunduğu “Kooperatifler: Yoksulluğu Sona Erdirmek için İnsan Odaklı Stratejilerin Geliştirilmesi” konulu toplantıda tespit edildi.

Toplantıda Ariel Guarco çeşitli işbirliği deneyimlerinden bahsetti ve dünya çapındaki kooperatiflerin Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini (SDG) uygulamak için gönderdiği sözleri içeren 2030 için Koop’ler adlı çevrimiçi platformun en son sonuçlarını açıkladı. Şimdiye kadar 40 ülkede 100 kooperatiften 300 adet vaatte bulunulduğu belirtildi (Türkiye bu ülkeler arasında değil).

2018 Uluslararası Kooperatifler Günü temasının seçimi “Sürdürülebilir ve esnek toplumlara doğru dönüşüm” konulu gündem ile toplanan Sürdürülebilir Kalkınma için Yüksek Düzeyli Forum (HLPF) ile ilişkili olarak yapıldı. Temmuz ayında BM’e bağlı üye devletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden şu hedeflere dönük ilerlemeleri gözden geçirecekler: Hedef 6 (temiz su ve halk sağlığı), hedef 7 (temiz ve erişilebilir enerji), Hedef 11 (sürdürülebilir kentler) ve Hedef 12  (sorumlu tüketim ve üretim).

Bilindiği gibi kooperatifler sürdürülebilir ve esnek toplumlar yaratılması konusunda iki yüzyıllık bir deneyime sahipler. Tarımsal kooperatiflerin sürdürülebilir tarım tekniklerinin toprağın verimli işletilmesine önemli katkılarda bulundukları bilinmektedir. Ayrıca, tüketim kooperatifleri hem sürdürülebilir tüketime hem de ortaklarının sorumlu tüketim gereksinmelerine cevap vermektedirler. Konut kooperatifleri ise, güvenli evler inşa etmektedirler. Kooperatif bankaları müşterilerine yakın olmaları ve dünyanın en ücra köşelerinde yaşayanlar için bile finansmana erişim olanağı sağlayarak toplumların huzur içinde yaşamalarına katkıda bulunmaktadırlar. Hizmet kooperatifleri temiz enerji ve kırsal kesimde elektrik ve suya erişim konusunda örnek teşkil etmektedirler. İşçi ve hizmet kooperatifleri ise bir yandan çok çeşitli alanlarda (sağlık, haberleşme, turizm…) etkin, çevre-dostu hizmetler sunarken, diğer yandan da uzun vadeli ve sürdürülebilir istihdam yaratmaktadırlar.

Kaynak