AnasayfaDezavantajlı Gruplar

Adalet Sistemi İçindeki Çocuk Çalışma Ağı Kuruldu

Sivil toplum örgütlerinden, akademisyenlerden, bağımsız araştırmacılardan ve öğrencilerden oluşan Adalet Sistemindeki Çocuklar Çalışma Ağı (ASİÇÇA),  adalet sisteminde çocukların yararına değişim ve dönüşüm yaratmak için kurulduğunu bir deklarasyonla duyurdu.

Türkiye Hapishaneler Enformasyon Ağı’nın (THEA) bir alt ağı olarak hayata geçirilen Adalet Sistemi İçindeki Çocuklar Çalışma Ağı (ASİÇÇA), dayanışma ve gönüllülük esasına dayanan, çocuk refah sistemini ayakta tutacak, çocuğun adalet sistemi içindeki algısını ‘hak öznesi’ olarak dönüştürmek amacıyla hayata geçirildi.

ASİÇÇA, çocuk hapisanelerinin kapatılması, infaz sürecinde insan haklarına aykırı uygulamaların gündemde tutulması, hapishanelerin çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerinin asgari düzeye indirilmesi,  çocukların yüksek yararını gözeten düzenleme ve uygulamaların güçlendirilmesi konularında çalışmalar yapmayı hedeflemektedir.

Bu doğrultuda ASİÇÇA, çocuk adalet sisteminde çalışan farklı bilgi ve deneyime sahip sivil toplum kuruluşlarını biraraya getirerek bir “bilgi ve deneyim havuzu” oluşturacak. Bu işbirlikleri sayesinde, başta mahpus çocuklar olmak üzere çocuk adalet sistemindeki tüm çocukların toplumla bütünleşmesini güçlendiren düzenleme ve uygulamalar geliştirilecek.