Avrupa İnovasyonda İlerlemeye Nasıl Devam Eder?

İnovasyonda lider konumda bulunan Avrupa ülkeleri, birlik performansına göre Kore, Japonya ve Amerika Birleşik Devletleri’nin gerisinde kalmaktadır.

Dünya Ekonomik Forumu Küresel Rekabetçilik Raporu’nda yer alan verilere göre, inovasyonun artan sayısı, kalitesi ve etkisi, bugün Avrupa’nın yüzleştiği en büyük sorunlardan bir tanesini oluşturmaktadır. Dünya’nın en inovatif 10 ülke sıralamasında Avrupa’dan 6 ülke bulunmaktadır. Fakat, Avrupa’nın birlik performansı değerlendirildiğinde, Amerika Birleşik Devletleri, Japonya ve Kore gibi ülkelerin gerisinde bir tablo oluşturduğu görülmektedir.

Avrupa’nın daha inovatif bir gelişim göstermesi için yapılması gerekenler arasında; girişimcileri, hızlı büyüyen işletmeleri ve KOBİ’leri desteklemek birincil öncelik olarak karşımıza çıkmaktadır. “Avrupa’da Girişimciliği Sürdürmek ve İnovasyonu Hızlandırmak”  raporuna göre, sermayeye erişimin kısıtlı olduğu bölgesel piyasalarda bu tür desteğe ihtiyacı olan işletmeler ve girişimciler büyük sorunlar yaşamaktadırlar. Bunun yanı sıra, rapordan çıkartılabilecek bir diğer önemli nokta, Avrupa’nın yeterince girişimciye sahip olduğu gerçeği fakat bu girişimcilerin ve inisiyatiflerin yeterli ve uygun desteği bulacakları dinamik bir sektörden yoksun olmalarıdır.

Please follow and like us: