AnasayfaGöç ve MültecilerÇatışma Bölgeleri

Avrupa Komisyonu “mülteci rehberi” yayınlandı

Avrupa Komisyonu “mülteci rehberi” yayınlandı

“Mülteci Rehberi”

Temel haklara saygılı, etkili ve insanca bir dönüş politikası Avrupa Birliği (AB) Göç Politikası için olmazsa olmaz şartların başında gelmektedir. Bugünlerde Avrupa Komisyonu, mülteci krizinden etkilenmekte olan AB üyesi devletlere ve komşu ülkelere yardım etmek için kapsamlı bir Geri-Dönüş El Kitabı (Return Handbook) hazırladı. Yeni yapılan düzenlemelerle mülteci krizinden fazlasıyla etkilenen üye devletlerin üstündeki etkiyi hafifletmek amaçlanmaktadır.

El kitabı içerisinde, Yunanistan, İtalya, Macaristan. Öneride toplamda 120.000 mülteciyi diğer üye devletlere dağıtarak uluslararası bir koruma kapsamında güvenliklerinin sağlanması düşünülmektedir. Aynı zamanda bu ayarlamalar mülteci krizinden fazlasıyla etkilenen ülkelere yapılan sığınma talepleri içinde bir hafifletme işlevi görüyor. Komisyon dönüş politikasını daha etkili kılmak adına yapılacak ana eylemleri de belirledi ve Afrika’daki göç rotasında yaşanılan felaketlerinin üstesinden gelmek için 1.8 milyar Euro’luk bir fon oluşturdu. Bu şekilde Komisyon ve AB, süreç boyunca mülteci krizinin dış etkenlerini de eylemlerinin ana konularından biri haline getirdi.

Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanan el kitabında yapılan mültecilerle ilgili yapılan düzenlemeler ve bu konudaki somut öneriler bulunuyor. El kitabı içerisinde yer alan önerileri aşağıdaki gibi sıralamak mümkün:

1)Yunanistan (50,400), Macaristan (54.000) ve İtalya’da (15.600) bulunan 120.000 mülteci için acil bir yeniden yerleştirme planı yapılması gerekiyor.

Geçici dayanışma hükmü: eğer doğal afetler gibi nesnel ve meşru gibi nedenlerle üye devlet geçici olarak veya bütünüyle göç kararına katılmazsa, Avrupa Birliği bütçesine gayri safi yurtiçi hasılasının %0.002’si oranında katkıda bulunmak durumundadır. Avrupa Komisyonu ülke tarafından belirtilmiş olan nedenleri inceleyecek ve 12 aya kadar olan süreçte ülkenin katılımı konusunda haklı olsun veya olmasın bir karar alacaktır. Göçe kısmi katılım durumunda, katkı payının miktarı belli oranda azaltılacaktır.

2)Tüm üye devletler için daimi yeniden dönüş mekanizması: Avrupa’nın Göç Gündemi’nde de belirtildiği üzere, Komisyon yapılandırılmış bir dayanışma mekanizması sunuyor. Komisyon, gelecekte karşılaşılabilecek acil durumlar için, ilgili üye devlet ile ilgili son 6 ayda ki sığınmacı talebi üzerinden de düzenlemelerini tanımlamaktadır.

3)Geri dönüş politikasını daha etkili hale getirmek: üye devletlerin geri dönüş politikalarını geliştirmek üzere Komisyon “Geri Dönüş Elkitabı” ve “AB Geri Dönüş için Eylem Planı’nı” yayınladı. Geri Dönüş Elkitabı’nı ulusal çapta yetkili otoriteleri için  sığınmacı ve göçmenlerin  hangi durumlarda AB’de kalıp kalamayacaklarını açıklayan, bu süreçlerin yönetimi aşamasında nasıl davranılması gerektiğini belirleyen durumlar için pratik talimatların olduğu bir kitap olarak görebiliriz.

4)Mültecilere destek için olan tedarik kurallarındaki bağlantı: üye devletler zor durumda ve ihtiyaç içinde  olan mültecilerin tüm ihtiyaçlarını ivedilikle ve acilen karşılamakla yükümlüdür.

5)Mülteci krizinin harici boyutlarının belirlenmesi: Mülteci krizinin çözülmesindeki kilit nokta harici etmenlerin belirlenmesi olacaktır. Yenilenen çalışmalar, Suriye, Irak ve Libya’daki çatışmaların politik  çözümü için gerekli diplomatik destekler için büyük önem taşıyor.Tüm bu süreç boyunca ortaya çıkabilecek organize suçlarla (insan kaçakçılığı) savaşmak adına 3.9 milyar Euro kullanıldı.

6)Afrika için güven fonu: Bugüne kadar Avrupa Komisyonu, Afrika’da oluşan düzensiz göç dalgasını belirlenmesi  ve düzenliliğinin sağlanması adına 1.8 milyar Euro’luk bir güven fonu oluşturdu. Bu fonla, bölgede daha fazla sosyo-ekonomik fırsatlar oluşturulması ve göç yönetim politikalarının oluşturulması hedeflendi.

Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanan “mülteci rehberinin” tamamına buradan ulaşabilirsiniz.