Avrupa Ülkeleri Çevreyi Koruyor

Çevresel Performans Endeksi verilerine göre çevreye duyarlı ilk on ülke arasından sekizi Avrupa kıtasında bulunuyor.

İklim değişikliği ve ormanları/okyanusları korumak gibi Birleşmiş Milletler tarafından yeni belirlenen Sürdürülebilir Kalkınma Küresel Hedefleri’nin pek çoğunun içerisinde yer alan önemli bir tema da çevreyi korumaktır.

Çevresel Performans Endeksi, ülkelerin kendi doğal çevrelerini hangi ölçüde koruyup korumadıkları ölçen bir endeks özelliğini taşımaktadır. Bu endeksin içerisinde hava kalitesi, tarım, iklim ve enerji gibi 20 farklı gösterge bulunmaktadır. Endeks içerisinde en yüksek puana sahip ülke, çevreyi koruma noktasında en iyi performansı göstermiş ülke konumunda bulunmaktadır.

Çevresel Performans Endeksi, Yale Çevre Hukuku ve Politikası Merkezi (Yale Center for Environmental Law&Policy – YCELP ) ve Uluslararası Dünya Bilimleri Bilgi Ağı Merkezi ( Center for International Earth Science Information Network –  ) ortak projesi olarak Kolombiya Üniversitesi’nde yürütülmektedir.

Listedenin ilk on ülkesi içerisinden sekiz ülke Avrupa kıtasında yer almaktadır. Diğer iki ülke ise Singapur ve Avustralya’dır. Liste içerisinde en fazla gelişim gösteren ülke geçtiğimiz 10 yıla oranla %… artış gösteren Çek Cumhuriyeti olmuştur.

Aynı zamanda Samuel Family Foundation, McCall MacBain Foundation ve Dünya Ekonomik Forumu da Çevresel Performans Endeksi projesinde işbirlikçi olarak görev almaktadırlar.

Çevresel Performans Endeksi websitesine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

environmental_Performance_Index
Please follow and like us: