Anasayfaİklim Değişikliği

Bilim insanları, mevcut iklim değişikliği modelinin sorunu aştığını savunuyor

Bilim insanları, mevcut iklim değişikliği modelinin sorunu aştığını savunuyor

İnsanlarla gezegen arasındaki ilişki üzerine son yapılan araştırmaya göre, iklim değişikliği dünyadaki insan yaşamının kapasitesini tehdit eden sorunlardan sadece bir tanesi.

Ulusal Akademiler’den de beş üyenin dahil olduğu bilim insanlarından oluşan bir ekip, mevcut iklim modelinin, çevresel, ekonomik ve iklim politikaları yönünden kritik unsurlarının eksik olduğunu savunuyor.

Araştırmacılar tarafından National Science Review’da yayımlanan makaleye göre, kaynak ve arazi kullanımında meydana gelen değişikliklerin yanı sıra, emisyonlarda ve kirlilik oranında artış olduğu görülüyor. Ayrıca bu değişikliklerin insanlar üzerinde maliyetli ve ciddi sonuçları olan önemli geri besleme etkileri olduğunu da ortaya koyuyor.

Öte yandan meydana gelen iklim değişikliğinin ekonomi, göç ve demografik alanlara olumsuz etkilerde bulunduğu da iddia ediliyor. Bu mevcut iklim modelinde dünya sistemi ve insanlık arasında beklenmedik sonuçların  ortaya çıkacağı varsayılıyor.

Dahası, araştırmacılar mevcut iklim modellerinin bir çoğunun güvenilmez olduğunun da altını çiziyor. Birleşmiş Milletler gelişmiş ülke sabit nüfus oranına bakıldığında da iklim değişikliklerinin neden olduğu tahmini sonuçlarla gerçeklerin bağdaşmadığı iddia ediliyor.

Örneğin, Japonya, Almanya ve Rusya’da nüfusun sabit gideceği öngörüsünün aksine Japonya’da %34 oranında, Almanya’da %31 oranında ve Rusya’da da %30 oranında nüfusta düşüş görülüyor. Buna ek olarak düşük doğum oranı olduğu vurgulanan İtalya ve İspanya gibi ülkelerde gelecek 10 yıl için nüfus tahminlerinde azalma öngörülmüyor.

Bu son araştırma dünya sistemi üzerinde durulan yeni iklim modeli ihtiyacı üzerine kanıtlar sunuyor ve gelecekte sürdürülebilir bir plan oluşturulma ihtiyacını vurguluyor.

Kaynak