Bristol’de Paydaşlar Şehir Kararlarına Dahil Oluyor

Bristol Kent Konseyi’nin son zamanlarda hayata geçirdiği Sosyal Değer Politikası kapsamında vatandaşların sürece yakından temas sağlamaları için danışmanlık verebilecekleri bir sistem kurma çalışmalarını başlattı.

Bristol Kent Konseyi’nin Sosyal Değer Politikası kapsamında yeni öngördüğü çalışmada, sosyal değer şu şekilde tanımlanmaktadır: “Sosyal değer, kentle ilgili alınacak her kararda merkeze kent sakinlerini alarak ve planlanan kararların etkisini maksimum düzeyde tutarak Bristol kentini başarıya ulaştıran her politika aslında sosyal faydadır.”

12 Ekim 2015 tarihi itibariyle başlayan danışma süreci önümüzdeki 12 haftayı kapsayacak şekilde geliştirildi. Taslak politika önerisi; Bristol sakinlerinin kendi yaşadıkları bölgeyle ilgili yapılacak işlemlerde öncelikli olarak söz sahibi olmalarını kapsamaktadır.

Projelendirilen ‘konsey-vatandaş’ danışma sürecini şu şekilde özetlemek mümkündür: İlk olarak, konsey kentle ilgili herhangi bir karar alıyor. Konsey, alınan bu karar sonrası kent sakinlerine belirli bir süre vererek; karar ile ilgili fikirlerini topluyor. Sonrasında vatandaşlardan gelen fikirler doğrultusunda değişiklikler yaparak uygulamayı hayata geçiriyor. Bütün bu işlemler belediye binasındaki ilgili departmana başvuru yoluyla ya da online olarak gerçekleştiriliyor.

Konsey aynı zamanda, şehrin paydaşları arasında yer alan;işletmeleri, sosyal girişimleri ve gönüllü kuruluşları da bu yöntemle şehir hayatının bir parçası haline getirmeyi hedefliyor.

Please follow and like us: