CITYkeys ile Akıllı Şehirler ve Akıllı Projelere Ulaşın

citykeys_logo_idema

Horizon 2020 programı tarafından geliştirilen CITYkeys projesi, şehirlerin performans göstergelerine ve verilerine ulaşım sağlıyor.

Avrupa Birliği Horizon 2020’nin geliştirdiği CITYkeys projesi, Avrupa ülkelerindeki akıllı şehir çözümlerini göstererek, söz konusu projelerde şeffaflık ve kıyaslama olanağı sağlıyor. CITYkeys 2 yıl boyunca uygulamada kalmak üzere, 2015 yılının Şubat ayında faaliyete geçti.

Söz konusu proje, şehirler düzeyinde performans göstergeleri ve çerçeveleri geliştirip denetliyor ve dolayısıyla da şehirlerin gelişimine destek oluyor. Göstergeler, sürdürülebilir şehirler ve projeler kapsamında halihazırda belirlenen 43 çerçeveye dayanıyor. Göstergeler toplum, dünya, refah, yönetişim ve yayılma gibi birkaç konuya ayrılıyor. Bu bağlamda, 108 proje ve 78 şehir göstergesi CITYkeys tarafından seçilmiştir.

Toplanan kaynakların ve gösterge hesaplama yöntemlerinin, yıl sonunda yayınlanacak olan raporda paylaşılması öngörülüyor.

Please follow and like us: