AnasayfaİnovasyonFonlar

COSME Programı “Yaratıcılık Odaklı İnovasyon için Avupa İnkubatör Ağları” 2017 Çağrı Teklifi açıldı.

COSME Programı “Yaratıcılık Odaklı İnovasyon için Avupa İnkubatör Ağları” 2017 Çağrı Teklifi  açıldı.

COSME Programı “Yaratıcılık Odaklı İnovasyon için Avupa İnkubatör Ağları” 2017 Çağrı Teklifi  açıldı.

“European Incubation Network(s) for Creativity-Driven Innovation – Yaratıcılık Odaklı İnovasyon için Avupa İnkubatör Ağları” proje teklif çağrısı ile Avrupa’daki inkubatörler (kuluçka merkezleri) ve hızlandırıcılar (accelerator) aracılığı ile kültürel ve yaratıcı endüstrilerin (CCI) yaratıcılık, sanat ve tasarım becerilerini teknolojik ve bilimsel uzmanlıkla birleştirerek moda ve turizm sektörlerinde işletmelerin kurulmasını, gelişmesini ve ölçek atırmasını sağlamaktır.

Bu çağrı ile;

  • Kültürel ve yaratıcı endüstri (CCI) sektörlerinde KOBİ ve yeni kurulan işletmelere odaklanan inkubatörler ve hızlandırıcılardan oluşan 1-2 ulus ötesi ağın desteklenmesi,
  • İnkubatörler ve hızlandırıcılar ve ilgili diğer aktörler arasında belirtilen tema ve öncelikler çerçevesinde değer zincirleri de göz önünde bulundurularak sektörler arası işbirliğinin güçlendirilmesi,
  • Yenilikçi işletmelerin büyümesini yönelik destek mekanizmalarının, yeni iş modellerinin, ürünlerinin ve hizmetlerinin geliştirilmesi,
  • Yeni iş modellerinin, ürünlerinin ve hizmetlerinin geliştirilerek ve denenerek yenilikçi KOBİ’lerin büyümeleri ve ölçeklerini artırmaları için gerekli süre boyunca desteklenmesi beklenmektedir.

Söz konusu çağrı kapsamında iki “lot” bulunmaktadır.

Lot 1: Moda Teknolojisi
Lot 1 kapsamında moda teknolojisinde füzyona odaklanan KOBİ’leri destekleyen
inkubatörler ve hızlandırıcılardan oluşan ulus ötesi ağların desteklenmesi
hedeflenmektedir.
Bu kapsamda 1.600.000 Avro tahsis edilmiştir.

Lot 2: Turizm
Lot 2 kapsamında turizm sektöründeki kültürel ve yaratıcı endüstriye odaklanan
KOBİ’leri destekleyen inkubatörler ve hızlandırıcılardan oluşan ulus ötesi ağların
desteklenmesi hedeflenmektedir.
Bu kapsamda 1.000.000 Avro tahsis edilmiştir

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Kaynak