“Çünkü Yaşamak İçin Nefes Almalıyız, Alabilmeliyiz…”

Temiz hava ve çevre hakkını savunmak üzere dünyadan ve Türkiye’den 18 sivil toplum kurumu bir araya gelerek Temiz Hava Hakkı Platformu (THHP)’nu kurdu.

Platform, kömürlü termik santrallerin yarattığı ve yaratacağı hava kirliliği ve çevre sorunlarına bağlı olarak halk ve çevre sağlığının gözetilmesi üzerine çalışacak. Günümüzün en büyük çevresel sağlık sorunu olan hava kirliliği konusunda kamuoyu oluşturmak ve konunun ilgili kurum ve kuruluşların gündeminde yer almasını sağlamak platformun öncelikleri arasında.

“Çevre Sağlıktır”

Doğayı insandan bağımsız hakları olan bir özne olarak tanımlayan ve insanın doğa üzerindeki baskısının en aza indirilmesini hedefleyen platform, temiz hava hakkı alanında aktif bir şekilde çalışmak isteyen çevre ve sağlık örgütlerinin katılımına açık bir yapıya sahip.

Temiz Hava Hakkı Platformu’nda yer alan kuruluşlar şunlardır: Çevre için Hekimler Derneği, Greenpeace Akdeniz, Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER), İş ve Meslek Hastalıkları Uzmanları Derneği (İMUD), Pratisyen Hekimlik Derneği, Türk Nöroloji Derneği, TEMA Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA Vakfı), Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD), Türk Tabipleri Birliği (TTB), Türk Toraks Derneği (TTD), Yeşil Barış Hukuk Derneği, Yeşil Düşünce Derneği, Yuva Derneği.

Platform hakkında ayrıntılı bilgi için: http://temizhavaplatformu.org/

Please follow and like us: