Anasayfaİnsani Yardım

Dünya Bankası: Daha iyi yaşam için gelişmekte olan ülkelerin talepleri karşılanmalı

Dünya Bankası: Daha iyi yaşam için gelişmekte olan ülkelerin talepleri karşılanmalı

Dünya Bankası Başkanı Jim Yong Kim, yoksul ülkelerin istekleri karşılanmazsa, savaş, terör ve göç riskinin daha yüksek olacacağını söyledi.

Jim Yong Kim, zengin insanların nasıl bir yaşam sürdüğünün farkına varan gelişmekte olan ülkelerdeki insanların daha iyi bir yaşama yönelik taleplerini karşılamak için bir şeyler yapılması gerektiğini söyledi. Başkan Kim, yoksul ülkelerdeki insanların internetten ilham alan isteklerini karşılamasının başarısız olması sonucunda bu ülkelerde savaş, terör olayları ve göçün artması gibi riskler taşıdığını ifade etti.

urlDünya Bankası özellikle son yıllarda Afrika’ya yapılan yardımların azalmasından endişe duyuyor. Kim, batılı ülkeler tarafından sağlanan yardım parasının milyarlarca doları özel sektörde çeşitli yatırımlara dönüştürmesi gerektiğini söyledi.

Eğer doğru şekilde kullanılırsa teknoloji, gelişmekte olan ülkelerdeki çocukları ve gençleri güçlendirebilir. Kim, Londra Economy Okulu’nda yaptığı bir konuşmada, “Dinamik, kapsamlı, ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyi yalnızca fırsat eşitliğiyle oluşturabiliriz”diye belirtti.

Ayrıca kırılganlık, çatışma ve şiddetten etkilenen ülkelerde 2 milyar insanın yaşadığını ve Soğuk Savaşın bitiminden bu yana bir düşüş sürdükten sonra, 2010 yılından bu yana şiddetli çatışmaların hızla arttığını belirtti. Üstelik terör olayları da 2012’den bu yana %120 oranında arttığını ifade etti.

Kim, bir bireyin mutluluğunun yalnızca kendi geliriyle değil, başkalarının gelirleriyle de bağlantılı olduğunu söyledi. İnternet kapsamı genişledikçe, yoksul ülkelerdeki insanların zengin ülkelerdeki insanlarla daha fazla etkileşime girmesi, yoksul kesimin bu yaşam tarzını istemesine yol açtı.

Kim, 2030 yılı Kalkınma Hedefleri’nin gerçekleştirilmesi için önemli bir tarih olduğunun altını çizdi. 2030 yılı itibariyle iddialı bir şekilde sürdürülebilir kalkınma hedeflerini gerçekleştirmek için özel sektörün yatırım yapması için doğru koşulları yaratmanın hayati önem taşıdığını da söyledi.

Dünya Bankası Başkanı, özel sektörün finanse edebileceği projelere çok fazla resmi yardım harcandığına ve bu yüzden düşük bütçeli projeler yerine kalkınmada zorlanılan alanlara harcanması gerektiğine inanıyor.

Bunun için de öncelikle özel sektör finansmanını sağlamak için sistematik olarak riskten arınmış ülkelerin olması, bu yatırımların yoksul ülkelere ve yoksul insanlara fayda sağlanması gerektiği belirtildi. Mümkün olduğunda özel sektörde yoğunlaşarak bu yardımların sürdürülebilir bir şekilde sağlanabileceği vurgulandı.

Kim, az ilgi gören güneş enerjisi ve ulaştırma altyapısı gibi projelere para yatırmak için trilyonlarca doların kullanıldığı da sözlerine ekledi. Daha karlı fırsatlar arayan yatırımcılar, tüm dünyadaki insanların ihtiyaçlarını ve arzularını karşılamaya yardımcı olmak için harekete geçirilmeli.

İklim değişikliğini acil eylem gereken bir alan olarak belirten Kim, diğer bir taraftan da zamanın tükenmekte olduğunu ve iklim değişikliğinin etkisini hafifleten ve değişen çevrelere uyum sağlanması için ortak kamu ve özel kurumların acil harekete geçmesi gerektiğine ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Kaynak