Dünya Çiftçileri Seferihisar’da Buluşuyor

88 ülkeden 183 örgütün bir araya gelerek oluşturduğu uluslararası La Via Campesina hareketinin yarıyıl konferansı 5-12 Kasım 2015 tarihlerinde hareketin Avrupa Koordinasyonu kurucu üyesi olan Çiftçi-Sen ev sahipliğinde İzmir Seferihisar’da gerçekleştirilecek.

La Via Campesina (LVC) nedir?

Via Campesina, 1992 yılında köylülerin, küçük ve orta büyüklükteki çiftçilerin, tarım işçilerinin ve topraksızların birliğini, dayanışmasını ve koordinasyonunu sağlamak için kurulmuş bağımsız ve çok-kültürlü bir harekettir. 88 ülkeden 183 örgütün bir araya gelerek oluşturduğu hareketin öncelikleri arasında eşit ve adil ekonomik ilişkileri geliştirilmesi, besinde yeterliliğin sağlanması ve toprağın korunması yer almaktadır.

Via Campesina, karar mekanizmalarının ekonomi ve tarım politikalarını yeniden belirlenmesi yönünde etkilemek ve uzun dönemli stratejiler/politikalar belirlemek için her dört yılda bir uluslararası genel kurul düzenlemektedir. Genel kurulda alınan kararların ve bu kararlar doğrultusunda yapılan etkinliklerin değerlendirilmesi amacıyla genel kurulu takip eden ikinci yılın sonunda ise yarıyıl konferansları düzenlenmektedir.

photo

Seferihisar Yarıyıl Konferansı

5 Kasım’dan itibaren Seferihisar’da yürütülecek Yarıyıl Konferansı, Haziran 2013’te Cakarta’da yapılan VI.Genel Kurul’da alınan “gıda egemenliği için şimdi dünyayı dönüştürüyoruz” başlıklı kararların değerlendirilmesi üzerine gerçekleşecektir.

Programda yer alan Köylü Kadınlar Toplantısı, 2013’ten beri bölgesel olarak yürütülen tüm tartışmaların gözden geçirilmesi ve kadına yönelik şiddetin sona erdirilmesi için Via Campesina’nın yürüttüğü ve yürüteceği eylemleri tartışacaktır.

Ayrıca, Via Campesina’nın genç çiftçileri, topladıkları bilgi ve deneyimleri hazırladıkları bölgesel raporlarla aktaracaktır. Böylece, Cakarta’daki genel kurulun ardından yapılanlar izlenebilecek ve 2017’ye kadarki dönem planlanmış olacaktır.

Programı, Via Campesina’nın delegeleriyle birlikte yapılacak ‘Tarımda Ege bölgesi Örneği Alan Gezisi’ izleyecektir.

2017’deki VII. Genel Kurul ise İspanya’nın Bask bölgesinde toplanması planlanmaktadır.

La Via Campesina hakkında daha ayrıntılı bilgi için: http://viacampesina.org

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Please follow and like us: