AnasayfaKalkınmaGirişimcilik

Dünyadaki Özel Sektör Ağları, Krizleri Önlemek Ve Çözümler Geliştirmek İçin Bir Araya Geliyor

Dünyadaki Özel Sektör Ağları, Krizleri Önlemek Ve Çözümler Geliştirmek İçin Bir Araya Geliyor

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Zirvesi’nde kurulan Connecting Business Girişimi (CBi), üyesi olan 12 ülkeden iş ağı üyeleri, doğal afet durumlarında afet riskini azaltmak, acil müdahale ve kurtarma konularında deneyimlerini paylaşmak ve işbirliği fırsatlarını belirlemek için 7 şubat 2017’de yılın ilk CBi Yıllık Etkinliği’nde Cenevre’de bir araya geliyor.

Etkinlik sırasında Fildişi Sahili, Fiji, Kenya, Haiti, Madagaskar, Meksika, Myanmar, Nijerya, Filipinler, Sri Lanka ve Türkiye’den ve dünyanın da diğer bölgelerinden Connecting Business girişimi Üye Ağlarından ve ilgili diğer paydaşlar tarafından deneyimler paylaşılıyor.

Bu toplantıya CBI Türkiye sekreteryasını da yürütecek olan, Türkiye’den KOBİ’lerin afetlere hazırlık sürecinin ve afet direncinin desteklenmesi amacıyla firmaların afetlere karşı hazırlıklı olmaları için eğitimler ve bilgilendirme faaliyetleri düzenleyen Sağlam KOBİ Projesi de dahil oldu. Türkiye’den IDEMA-Uluslararası Kalkınma Yönetimi kurucusu ve KOBİ’lerin olası afetlere karşı hazırlığını amaçlayan Sağlam KOBİ Projesi Genel Koordinatörü Güler Altınsoy etkinlikte “Özellikle bir ekonominin temelini oluşturan küçük işletmeler için yeniden toparlanma büyük bir zorluk olabilir. Küçük şirketlerin risk hazırlıklarını geliştirir ve daha hızlı iyileşmelerine yardımcı olabiliriz. Connecting Business girişimi sayesinde deneyimlerimizi paylaşıyor ve başkalarından öğreniyoruz. Ayrıca CBi sayesinde uluslararası alanda en iyi uygulamaların oluşturulması ve uygulanmasının bir parçası olabiliriz.” diye konuştu.

Connecting Business girişimi İnsani Ağlar ve Ortaklık Haftası ile başlıyor ve 10 Şubat 2017 tarihine kadar devam edecek ve CBI’ın gelecek dönemdeki stratejileri oluşturulacak. Daha dayanıklı topluluklar yaratmak, yerel kapasiteyi artırmak ve insan acısını hafifletmek için özel sektörün kriz öncesi, sırasında ve sonrasında hareket biçimini değiştirmeyi hedefleyen bir iş ağı girişimi olan CBi, kriz ve afet anında özel sektör üye ağını harekete geçirerek alt yapı ve temel hizmetlerin geri getirilmesine yardımcı olan öte yandan krizden etkilenen bölgelerdeki ailelere gıda ve okul malzemeleri gibi yardımlarda bulunur.

Bu çalışmalarında CBI’a Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi tarafından operasyonel ve teknik destek sağlanır ve Birleşmiş Milletler Afet Risk Azaltma Ofisi afet riski azaltımı konusunda teknik tavsiyeler sunar.

Detaylı bilgi için tıklayınız.