Dünya’nın Genç İşsizlik Oranı Yükseliyor

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’nün (OECD) yayınladığı verilere bakıldığında, son yıllarda küresel genç işsizlik oranlarının bir hayli arttığı görülüyor.

Uzun süredir tartışmalara sebep olan genç işsizliği için kaliteli eğitim, iş yaşamına geçişte danışmanlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve daha fazla iş alanı oluşturulması gibi bir çok çözüm önerisi getirilmektedir. Fakat, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’nün (Organisation for Economic Co-operation – OECD) verilerine göre dünya çapındaki genç işsizliği oranı uzun dönemli işsizlikte dahil edildiğinde 2007’den bu yana en yüksek 3. oranına ulaştığı görülmektedir.

2014 OECD verilerine göre 15-24 yaş arası gençlerde en fazla genç işsizlik oranlarına sahip ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:  İspanya (%53.2), Yunanistan (%52.4) , Güney Afrika (%51.3) , İtalya (%42.7) , Portekiz (%34.8) , Slovakya (%29.7), İrlanda (%26.9), Kosta Rika (%25.1), Polonya (%23.9) ve Belçika (%23.2)

Veriler dikkatli incelendiğinde; en yüksek genç işsizliği oranına sahip ülke 53% ile İspanya olarak görülmektedir. Ayrıca listedeki ilk sekiz ülkenin Avrupa Birliği üye ülkeleri olduğu da dikkat çekmektedir. Avrupa Komisyonu raporlarına  göre, eğitim alan Avrupalıların 7.5 milyonu herhangi bir işte çalışmamaktadır.

Please follow and like us: