AnasayfaEğitim

Eğitim Reformu Girişimi MEB 2016 Bütçesini Değerlendirdi

Eğitim Reformu Girişimi MEB 2016 Bütçesini Değerlendirdi

Eğitim Reformu Girişimi (ERG) bugün (5 Mart 2016) Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda gerçekleşecek Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2016 bütçe görüşmeleri öncesi bir değerlendirme raporu yayınladı. Raporda yer alan bulgular Türkiye’deki her çocuğun kaliteli bir eğitime ulaşması için önemli bir adım olarak kamuoyuna ve milletvekillerine sunuldu.

ERG tarafından hazırlanan rapor dört soru üzerinden temellendirildi. “MEB 2016 bütçesi toplumsal eşitsizliklerin azaltılmasında nasıl bir rol oynayacak?” başlığı altında yapılan değerlendirmeye göre, Türkiye’de toplam eğitim harcamaları içinde ailelerin payının hızla yükseldiği, bunun yanında devletin payının düştüğü belirlendi. Dolayısıyla, ERG bu durumun orta ve uzun vadede Türkiye’de toplumsal eşitsizliklerin derinleşmesine sebep olabileceğini öngörerek, kamu kaynaklarının zorunlu eğitim hizmetlerine sunulması gerektiğini belirtti.

IMG_2169

“MEB için öngörülen bütçe ikili öğretimin azaltılmasına ilişkin hedeflerle uyumlu mu?” başlığı altında yer alan analiz, 2014-15  döneminde ilkokul öğrencilerinin % 46’sı, ortaokul öğrencilerinin % 53’ü ve lise öğrencilerinin % 82’si tam gün eğitimden yararlandığını ortaya koyuyor. Dolayısıyla, geriye kalan öğrenciler ise sadece sabahları ya da sadece öğleden sonraları okula gidiyor. ERG, 64. Hükümet Programı’nda yer alan “İkili öğretime son verme hedefi doğrultusunda, tüm okullarımızda tam güm eğitim-öğretime geçilmesi için yeter sayıda derslik inşasına devam edeceğiz” hedefine ulaşılabilmesi için 2016 MEB Bütçe tasarısında yeni dersliklerin arttırılması ve böylece ikili eğitime son vermek için sermaye giderlerine daha çok kaynak ayrılmasını gerektiğini düşünüyor.

ERG tarafından hazırlanan raporun üçüncü başlığını “MEB bütçeci Suriyeli çocukların eğitim ihtiyaçlarına ne ölçüde yanıt veriyor?” sorusu oluşturuyor. UNICEF’in yaptığı çalışmalara göre 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Türkiye’de okul çağında yaklaşık 746.000 Suriyeli çocuk bulunuyor. Bunun yanı sıra ERG tarafından yapılan hesaplamalar, okul dışındaki Suriyeli çocukların eğitime entegrasyonunun maliyetinin 1 milyar TL olduğunu ortaya koyuyor. MEB 2016 bütçe görüşmelerinde Suriyeli çocukların eğitimi için yeterli kaynak ayrılıp ayrılmadığının değerlendirilmesi gerekiyor.

IMG_2170

Raporun son bölümünde, MEB 2016 bütçesi hazırlanırken okulöncesi eğitim ne ölçüde önemli konusuna odaklanılıyor. ERG raporda bu konuda şu görüşlere yer veriyor: “Türkiye’de okulöncesi eğitimin harcamalarının Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’ya oranı OECD ortalamasının sadece dörtte biridir ve 2011-2014 arasında devletin eğitime ayırdığı kaynakların içinde okulöncesinin payı % 1.1’den % 0.9’a gerilemiştir.” Dolayısıyla, MEB 2016 bütçesinde 3-5 yaş arasındaki çocukların nitelikli bir okulöncesi eğitime erişmesi için ne kadar kaynak ayrıldığı ve okulöncesi eğitime ne kadar önem verildiği MEB’in 2019 stratelik planına ulaşması için oldukça önemli olduğu vurgulanıyor.

Eğitim Reformu Girişimi tarafından hazırlanan raporun tamamına buradan  ulaşabilirsiniz.