AnasayfaEkolojiKalkınma

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü verilerine göre Türkiye’de hayat nasıl gidiyor?

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü verilerine göre Türkiye’de hayat nasıl gidiyor?

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’nün (OECD) 24 Ocak 2018 tarihinde yayınladığı “Hayat Nasıl Gidiyor? İyi Halin Ölçümü” Raporu’na göre diğer OECD ülkeleri ile karşılaştırıldığında Türkiye’de hayatın farklı refah boyutlarına sahip olduğu görülüyor.

2016 yılında Türkiye’de istihdam oranı  yüzde 51  yani OECD ülkeleri içinde en düşük seviyedeyken, iş gücü zorlaması ve iş gücü piyasasındaki güvensizlik oranı bakımından OECD içindeki en yüksek seviyede. Ülke çalışanlarının yüzde 34’ü düzenli olarak haftada 50 saat ya da daha fazla çalışırken diğer yandan uzun vadeli işsizlik oranı OECD ortalamasının da üzerinde.

Sağlık durumu, eğitim ve beceri düzeyi, sosyal destek ve çevre kalitesi gibi noktalara baktığımızda da yine Türkiye OECD ortalamasının altında yer alıyor. Türkiye’nin sivil katılım ve yönetişim konusundaki performansı da oldukça karışık. Burada seçmen katılımına baktığımızda OECD ülkeleri arasında en üst seviyede olmasına rağmen bu oran zorunlu oylama uygulamasının bir yansıması.

Türkiye’de gerçekleşen cinayet oranı OECD ortalamasının yarısından az olmakla birlikte, nüfusun yüzde 61’i geceleri yalnız yürürken kendini güvende hissettiğini ifade etmiş. Söz konusu bu oran da yüzde 69 olan OECD ortalamasının altında.

Konutta ve çevresel koşullarda gelişme görülüyor

OECD raporuna göre, Türkiye’de son on yılda konut karşılanabilirliğinin geliştirildiği görülüyor. Temel hijyene erişimin olmadığı konutlarda yaşamını sürdürenlerin oranı OECD ortalamasındaki düşüşe kıyasla Türkiye’de altı kat daha düşmüş. Diğer taraftan, yüzde 8.2’lik oranla OECD ortalamanın üzerinde kalmış.

Çevresel koşullar bakımından da yerel su kalitesinden memnun olduğunu ifade edenlerin oranının halihazırda 10 yıl öncesine göre 4 puan daha yüksek. Diğer taraftan, hava kirliliğine maruz kalma oranı 2005 ile 2013 yılları arasında yıllık bazda yüzde 12 düzeyinde artmış.

Rapordaki verilere göre, Türkiye 2005 yılından bu yana yaşam memnuniyeti göstergesi itibarıyla OECD ülkeleri içinde gelişme gösteren ülkeler arasında.

Raporun tamamına ulaşmak için tıklayınız.