AnasayfaGenelGenç

Genç Çiftçi hibe destek başvuruları yeniden başladı!

Genç Çiftçi hibe destek başvuruları yeniden başladı!

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi programına yönelik hibe başvuruları başladı. Programın amacı, tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması, genç çiftçilerin girişimciliğinin desteklenmesi, gelir düzeyinin yükseltilmesi, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması ve kırsalda genç nüfusun istihdamına katkı sağlayacak kırsal alandaki tarımsal üretime yönelik projelerin desteklenmesi olarak belirlendi. Hibe destekleri ile kırsal alanda yaşayan genç çiftçilerin mahallinde uygulayacağı bitkisel, hayvansal, yöresel tarım ürünleri, tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik projelere 30 bin TL’ye kadar ödeme yapılacak.

Hibe başvuruları 5 Mayıs 2017 tarihi mesai saati bitiminde sona erecek. İlk başvuru, internet üzerinden gencciftci.tarim.gov.tr’den yapılacak. Başvuru yapacak kişilerin, dokümanları doldurulduktan sonra yazılım programından çıktısı alması isteniyor. Daha sonra ise başvuru sahibinin, çıktıları, projeyi ve istenilen belgeleri, ikamet ettiği veya ikamet etmeyi taahhüt ettiği 20 bin nüfusun altındaki yerleşim birimlerinin bağlı olduğu il/ilçe tarım müdürlüğüne başvurması gerekiyor.

Programın proje konuları;

Hayvansal üretime yönelik destekleme projeleri kapsamında;

 • Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği, tesis yapımı ve hayvan alımı,
 • Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, tesis yapımı ve hayvan alımı,
 • Arı ve arı ürünleri yetiştiriciliği,
 • Kanatlı yetiştiriciliği ve tesis yapımı,
 • İpekböceği yetiştiriciliği ve tesis yapımı,

Bitkisel üretime yönelik destekleme projeleri kapsamında;

 • Kapama meyve bahçesi tesisi,
 • Fide, fidan, iç ve dış mekân süs bitkisi yetiştiriciliği,
 • Kontrollü örtü altı yetiştiriciliği,
 • Kültür mantarı üretimi,

Yöresel ürünler ile tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik destekleme projeleri kapsamında;

 • Çok yıllık tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesi,
 • Coğrafi işaretli, organik veya iyi tarım uygulamalı bitkisel ve hayvansal üretim,
 • Coğrafi işareti olan gıdaların üretimi konularını  kapsıyor.

Başvuru yapacak genç çiftçilerde aranan şartlar:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla 18 yaşını doldurmuş, 41 yaşından gün almamış olmak
 • Okur-yazar olmak,
 • Başvuru tarihi itibarıyla ücretli çalışan olmamak,
 • Başvuru tarihi itibarıyla örgün eğitime devam ediyor olmamak,
 • Başvuru tarihi itibarıyla Katma Değer Vergisi (KDV), gerçek ve basit usulde vergi mükellefi olmamak,
 • Hayvansal üretime yönelik, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, tesisi yapımı ve hayvan alımı konulu proje başvuruları için bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla 15 adet büyükbaş veya 50 adet küçükbaştan fazla hayvan sahibi olmamak,
 • Arı ve arı ürünleri yetiştiriciliği konulu proje başvuruları için bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla 50 adetten fazla arılı kovan sahibi olmamak,
 • 5/4/2016 tarihli ve 29675 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2016/16) kapsamında; hibeden faydalanmış, hibe sözleşmesi imzalamaya hak kazandığı halde sözleşmeyi imzalamamış, hibe sözleşmesi iptal edilmiş veya genç çiftçi proje değerlendirme komisyonunca başvurusu reddedilmiş olmamak,
 • Aynı proje konusunda Bakanlığın diğer hibe programlarından yararlanmış olmamak,
 • Bu maddenin (ç), (e), (f), (g), (ğ) ve (h) bentleri hükümlerine tabi kişilerin eşi olmamak şeklinde belirleniyor.