‘Gençlik Araştırmaları Fonu’ başvurularınızı bekliyor!

Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG)ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Gençlik Çalışmaları Birimi ortaklığıyla kurulan Gençlik Araştırmaları Fonu;  gençlik alanında yüksek lisans, doktora ve doktora sonrası düzeylerde akademik araştırmalara destek oluyor. Fon için öncelik alanları geçen yıl olduğu gibi, Türkiye’de gençlerin sosyal hakları, ifade ve örgütlenme özgürlükleri ve gençlerle ilgili toplumsal cinsiyet konuları olarak belirlendi. Başvuru için son tarih: 1 Kasım 2016.

Gençlik Araştırmaları Fonu; Ağustos 2015’te İstanbul Bilgi Üniversitesi Gençlik Çalışmaları Birimi ve Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın imzaladığı işbirliği protokolü kapsamında kuruldu ve o tarihten beri yürütülüyor. Geçtiğimiz yıl çeşitli araştırmacılara 55.000 TL’lik destek sağlayan bu araştırma fonunun amacı:

  • Türkiye’de gençlik alanında akademik bilgi ve yayın üretimini teşvik etmek;
  • Farklı gençlik gruplarının deneyimlerine, ihtiyaçlarına, sorunlarına, haklarına ilişkin akademik çalışmaları desteklemek;
  • Gençlik araştırmalarının desteklenmesi yoluyla Türkiye’de demokratik ve hak temelli gençlik politikalarının gelişimine bilgi ve kanıt temelli katkıda bulunmaktır.

Gençlik Araştırmaları Fonu, 2016-2017 döneminde, Türkiye’de gençlerin sosyal hakları, ifade ve örgütlenme özgürlükleri ve gençlerle ilgili toplumsal cinsiyet konularını öncelik alanı olarak belirlemiştir. Bu konuları ele alan araştırmalar fon ayırmaya uygun bulunacaktır.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Araştırma fonundan üniversitelerdeki akademik kadro çalışanları (araştırma görevlisi, öğretim görevlisi ya da üyesi) ile bir üniversitede öğrenimlerine yüksek lisans ya da doktora düzeyinde devam eden araştırmacılar yararlanabilir.

Fondan yararlanmak isteyen araştırmaların bütçeleri için üst sınırlar aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

  • Yüksek Lisans Tezi Desteği: (en fazla) 4.000 TL NET
  • Doktora Tezi Araştırması Desteği: (en fazla) 8.000 TL NET
  • Doktora Sonrası Araştırması Desteği (en fazla) 10.000 TL NET

NASIL BAŞVURULUR?

Hibeden faydalanmak isteyen adaylar için başvuru formu  en geç 1 Kasım 2016 tarihine kadar doldurulmalıdır.

Başvuru formuyla beraber Bütçe & Faaliyet Planı’nın da sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Bütçe & Faaliyet Planı şablonuna uygun olarak hazırlanmamış başvurular değerlendirmeye alınmaz.

Gençlik Araştırmaları Fonu’na başvuru ile ilgili daha detaylı bilgi için lütfen başvuru rehberini inceleyin.

Please follow and like us: