Her Şey Kadınlar İçin: G(irls)20

G(irls)20 yeni bir bildiri yayınladı. Bildiride yeni iş alanları yaratılmasına yönelik tasarılar bulunuyor.

Kadınların işgücüne katılımının sosyo-ekonomik açıdan önemine vurgu yapan ve kadın katılım oranlarını artırmaya yönelik çalışmalar yürüten G(irls)20, Ekim ayının ilk haftasında İstanbul’da bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya G20’ye üye ülkelerin kadın temsilcilerinin yanı sıra pek çok konuşmacı da katıldı.

G(irls)20 yayınladığı bildiride, Avustralya başkanlığının 2025 yılına kadar kadınlara yönelik olarak 100 milyon yeni iş alanı yaratma taahhüdüne ilişkin vurgu yaparak; kadınların işgücüne katılmalarını sağlayacak uygulamaları üç başlık altında topladı.

Yayınlanan başlıklar özetle şu şekildedir: İş Yaratma (Kadın işletmeciler için finansal olanakların artırılması, kamu ve özel sektörde kadın çalışan sayısının arttırılması için teşvik sisteminin geliştirilmesi), İş Bekletme-Yeniden İşe Girme (Çocuk bakımında eşit sorumluluk bilinci yaratılması, iş bekletme süresinde olan kadınları desteklemek üzere devlet tarafından bir işgücü geliştirme ofisi kurulması, çocuk emzirme ve bakımı için ulusal bir strateji geliştirilmesi, ayrımcılığa sıfır tolerans gösterilecek yasaların çıkarılması ve eşit temsil hakkı sağlanması) ve Kaynaşma (Şeffaflık ve hesap verilebilirliği artırmak üzere verilerin toplanması, ücretsiz mesleki eğitim ve danışmanlık sağlanması, göçmen işçilerin kabul görmeleri ve devlet tarafından ücretsiz wi-fi erişiminin sağlanması).

Please follow and like us: