Küresel açlıkla mücadele için kullanılabilecek mahsuller nelerdir?

Son yıllarda yaşanan gelişmelere rağmen dünya çapında 155 milyon çocuk yetersiz besleniyor. İşte bu nedenle Birleşmiş Milletler, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nden “Açlığa Son (Zero Hunger)” hedefine yoğunlaşıyor. Açlık: savaş, kuraklık, mahsul yetmezliği, hükümet politikalarından kaynaklanan gıda eksikliği ya da yaygın gıda sıkıntısı anlamlarına gelebilir. Bazı araştırmacılar az bulunan ama yıkıcı etkileri olan farklı bir açlık türüyle

Devamı..

Afrika’da eğitimin gücü ile şiddetten koruma ve değişim

Kadınların güçlü birer birey olması, toplumu, aile yapısını, ekonomik ve sosyal hayatı önemli derecede etkiler. Afrika Birliği tarafından yapılan son araştırmalarda, okula başlayan kız çocuklarının %75’inden sadece %8’inin okulu bitirebildiği görülüyor. Diğer bölgelerde ise durum pek farklı değil. Sahra’da okula başlayan 10 çocuktan sadece 7’si ilk okulu bitirme fırsatı bulabiliyor. Lise çağındaki kız çocuklarının ise

Devamı..

Evden çalışanlar daha fazla stres altına giriyor

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)’nün yayınladığı rapora göre evden çalışırken de iş-yaşam dengesine dikkat etmek gerekiyor çünkü evden çalışmak çalışanın kişisel alanını daraltabildiği gibi iş arkadaşlarıyla teması da azaltıyor. ILO ve Eurofound tarafından yayınlanan raporun yazarlarından Jon Messenger “Bu rapor modern teknoloji kullanımının daha iyi bir iş-yaşam dengesi kurmaya katkısını sergiliyor” ifadesini kullandı. Her

Devamı..

Sosyal Fayda Zirvesi, 15 Ekim’de İstanbul’da Gerçekleştirilecek!

Teknoloji ve yeni medyanın akıl almaz bir hızla ilerleyişi, insanlığın gelişmesi için mevcut bilgimizin ötesinde imkanlar sunuyor. Dünyamızın bu hızlı değişimi devam ederken, Sosyal Fayda Zirvesi de şimdi nereye doğru ilerlediğimiz sorusuna odaklanıyor. Her yıl düzenlenen zirve, değişim mimarları ve gelecek odaklı düşünce önderlerinden oluşan son derece aktif bir topluluğu #2030ŞİMDİ teması etrafında bir araya

Devamı..

Afrika’nın kalkınması için 5 ders

Afrika’nın yeniden yükselişi şu günlerde, sadece ekonomik büyümenin ötesinde bir anlam ifade ediyor. Kıtada, yönetişim, toplum ve teknoloji alanlarındaki dönüşümlerle bölgeyi ileriye götürmek için yeni bir politika ve program dalgası mevcut. Bakanlar, profesörler, girişimciler, sivil toplum yetkilileri ve kalkınma çalışanları, Fildişi Sahili’ndeki Abidjan’da, “Afrika’nın Ortaya Çıkışı” konulu uluslararası bir konferansta bir araya geldi ve fikir

Devamı..

Sosyal Kooperatifçilik Hackathonu İzmir’de Gerçekleştirildi!

Ticaret Bakanlığı’nın öncülüğünde başlayan Sosyal Kooperatif Eğitim ve Tanıtım Treni’nin İzmir ayağında gerçekleştirilen Sosyal Kooperatifçilik Hackathonu başarılı sosyal kooperatif proje fikirlerini ortaya çıkardı. 6-7 Ekim tarihlerinde İzmir, Originn Coworking’te gerçekleştirilen Sosyal Kooperatif Hackathonu, katılımcılarına hem sosyal kooperatiflerin yapısını tanıma fırsatı verirken hem de kendi modelini oluşturdukları sosyal kooperatif örneklerini geliştirme imkanı verdi. Sosyal Kooperatif Eğitim ve Tanıtım

Devamı..

Sürdürülebilir Mimari Nedir?

Sürdürülebilir mimari kavramı inşaat sektöründe gitgide yayılıyor ama kendini tanıtırken güçlük çekiyor. Sürdürülebilir mimari ve çevre sorunları artık yerel ve uluslararası toplulukların yanı sıra işletmeler için de gündemin bir parçası oldu. Ancak insanlar bu kavramdan yeterince faydalanamıyorlar. “Sürdürülebilirlik” ve “sürdürülebilir mimarlık” kelimelerinin tanımı, tasarım ve mimarlık dünyasında iki temel alanda yayılıyor: işlevsel ve şekilsel. Sürdürülebilir

Devamı..

Nesta Yaratıcı Girişimcilik Programı Eğitmen Eğitimi Başlıyor!

Nesta ve British Council Yaratıcı Girişimcilik Programı kapsamında eğitmen eğitimi düzenleyecek. Yaratıcı İşletmeler için Eğitim Seti’nden yola çıkarak geliştirilen programın merkezinde yaratıcı ve sosyal girişimcileri işletmelerini kurma ve büyütme yolunda desteklemeyi amaçlayan 3 günlük bir kapasite geliştirme programı yer almaktadır. Yaratıcı girişimciler ve yaratıcı endüstriler üzerindeki stratejik odağımızı güçlendirmeyi ve sürdürülebilir kılmayı amaçlamaktadır. Bunun için

Devamı..

Genç Liderler Eğitim Programı Başvuruları Başladı!

CIES tarafından hayata geçirilen ‘İyi Yönetişimi Yakalamak’ projesi sivil toplum kuruluşları, ortaklar, danışma kurulu, gençlik komiteleri, eğitimler, uzmanlar ve paydaşlarla uygulanıyor. Proje kapsamında, kapasite geliştirmeyi ve bilginin zenginleştirilmesini amaçlayan eğitimler; paydaşlar arası etkileşim ve diyaloğu artıracak etkinlikler; gençlere yönelik staj imkanları; farklı jenerasyonların birlikte öğrenme ve proje geliştirmeyi deneyimleyecekleri komisyonlar oluşturuldu. Proje, İstanbul Hollanda Konsolosluğu’nun

Devamı..

Küçük çiftçilerin pazara erişimini sağlamak için izlenecek yollar

Birçok sivil toplum örgütü, yoksulluğu hafifletmek için küçük çiftlikler ile ilgili çalışmalar yapıyor.  Çiftçilerin iklim ve pazar şoklarına karşı aşırı derecede savunmasız olduklarını ve çiftliklerinde iyileştirmeler yapamamalarına rağmen, ailelerini besleyip iyi gelir elde etmeye çalıştıkları unutulmamalı. Çiftçilerle çalışan sivil toplum kuruluşları için en iyi strateji; çiftliklerin üretkenliği artırmasına ve yeni ekonomik fırsatları teşvik etmesine yardımcı

Devamı..