AnasayfaEkonomik KalkınmaCOVID-19

İngiltere’de Pandeminin STK’lara Etkisi

İngiltere’de Pandeminin STK’lara Etkisi

Barbara Yazırlıoğlu
Kıdemli Proje Uzmanı

IDEMA Kalkınma çalışanları yazıyor: Kıdemli Proje Uzmanı Barbara Yazırlıoğlu, COVID-19 pandemisi sürecinde William Worley’in İngiltere’de yaşanan işsizliği sivil toplum kuruluşları açısından değerlendirdiği DEVEX haberini IDEMA Haber okuyucuları için derledi.

Devex’in Birleşik Krallık Muhabiri William Worley, pandemi döneminde sivil toplum kuruluşlarının (STK’lar) ekonomik boyutuna ilişkin bilgileri DEVEX için yazdı. Bu kapsamda özellikle, ekonomik kriz sebebiyle STK’ların çalışanlarını işten çıkardıklarını ya da ücretsiz izni zorunlu hale getirdiklerini ortaya koydu.

İngiltere’de STK’ların Durumu

Yapılan araştırmalara göre, İngiltere’deki kalkınma STK’larının çoğu, COVID-19 salgınıyla ilgili mali çalkantıların ortasında personel maliyetlerini azaltmak için önlemler almış durumdadır. Kalkınma programlaması da önemli bir tehdit altındadır. Bu kapsamda STK yetkilileri iflastan kaçınmak ve çalışmalarının devam etmesini sağlamak için daha fazla devlet desteği ve esneklik çağrısında bulundular.

İngiltere’de fiziksel mesafe önlemleri nedeniyle, etkinlikler, kermesler ve yarışlar gibi birçok bağış toplama faaliyeti durduruldu ve ekonomik kriz etkisini gösterdikçe bağışlar azalıyor. İngiltere kalkınma STK’ları ağı Bond tarafından yürütülen ankette, farklı büyüklüklerde 93 kuruluş incelendi. Ankete katılanların 56’sının – veya yaklaşık %60’ının – işe alımları dondurduğunu, kısa süreli işten çıkardığını, çalışanları işten çıkardığını veya personelden gönüllü olarak ücretsiz izin almalarını istediğini ortaya koydu. %25 daha fazla bu tür hamlelerin muhtemel olduğunu söylerken, sadece %15’i personel maliyetlerini düşürmediklerini belirtti.

Karantina Önlemlerinin STK’lara Etkisi

STK’lar pandeminin yarattığı ekonomik çöküntü içerisinde temel operasyonel giderlerini karşılamakta güçlük çekiyor. Bunun sebebi, salgınla bağış toplama aktivitelerinin aksaması ile dışında kalan işlere verilecek fonların askıya alınması.

Ankete katılan STK’ların sadece %48’i ek finansman olmadan üç ay içinde faaliyet gösterebileceklerini ve sadece %37’si altı aydan fazla çalışabileceklerini söyledi. Tackle Africa kurucusu Charlie Gamble, çeşitli Afrika ülkelerindeki karantina önlemleri nedeniyle programlamasının tamamının durdurulduğunu söyledi. Bu işe alımın dondurulmasıyla sonuçlandı ve bazıları gönüllü olarak ücretsiz izne tabi tutulurken, bazıları kısa süreli işten çıkarıldı. Gamble’a göre, İngiltere’deki tüm çalışanları ortalama %12.5’luk bir ücret kesintisi yaşadı. Gamble ayrıca kitlesel bir işten çıkarmaların da yaşanabileceğini belirtti.

STK’lar ayrıca, İngiltere hükümeti tarafından işletmelere sağlanan kurtarma paketlerinin her zaman sosyal sorumluluk ile ilgilenen STK’lar için geçerli olmadığından şikayet ettiler. Bu arada, aldıkları hükümet fonları programlama ile sınırlıdır ve STK’ları çalışır durumda tutmak için şu anda gerekli olan temel işletme maliyetlerini kapsamamaktadır. Dünya çapında yaklaşık 500 çalışanı olan Sağlık Yoksulluğu Eylemi CEO’su Martin Drewry, genellikle programlamaya ayrılan sınırlı hükümet fonlarının geçici olarak operasyonel maliyetler için kullanılmasına izin verilirse STK’ların büyük bir fayda göreceğini belirtti.