KAPSF Bursu Küresel Kalkınmaya Destek Oluyor

Kofi Annan Business Schools Foundation (KABSF) Genel Konsey Üyesi Nick Barniville ile KABSF ve kalkınma geleceği hakkında konuştuk.

Berlin’de bulunan Avrupa İşletme ve Teknoloji Okulu MBA sorumlusu Nick Barniville; akademik geçmişinin ekonomik kalkınmaya dayanmasından ötürü Kofi Annan İşletme Okulları Vakfı’nda (Kofi Annan Business Schools Foundation – KABSF) çalışabilmenin kendisi için bir şans olduğunu açıkladı.

Barniville, KABSF’nin Avrupa’da bulunan işletme okullarıyla, gelişmekte olan ülkelerin işletme okullarını buluşturan ufak bir iletişim ağı olarak yolculuğa başladığını aktardı. Almanya, Hollanda, İsviçre, Belçika ve Türkiye’yi (Koç Üniversitesi) kapsayarak 2007 yılından bu yana  çalışmalar yürüten vakfın amacı; iyi okullarda eğitim alma imkanına sahip olmayan öğrencilere eğitim ve geçim bursu vermek ve gelişmiş/gelişmekte olan ülkeler arası bilgi transferinin gerçekleşmesini sağlamak.

Vakfın ilk zamanlarındaki üye okul sayısının her ülkede bir taneyle sınırlı olduğunu, ancak artık aynı ülkeden birçok okulun üye olabildiğini belirten Barniville, vakfın ilk beş yılın sonunda 2014’te 56 öğrenci mezun ederek büyük başarı sağlamış olduğunu açıkladı. Bundan sonraki hedeflerinin ise vakfın daha da büyümesi ve eğitim gören öğenci sayısının artması olduğunu söyledi.

KABSF’nin; üniversiteler için kilit unsur olduğunun ve tipik bir sivil toplum örgütünden farklı bir kuruluş olduğunun altını çizen Barniville, bulunduğu çevrede fark yaratmak isteyen okullar için üniversite temelinde bir girişim olduğunu belirtti. Bu bağlamda, tüm vakıf üyeleri arasında bir güven ilişkisi bulunduğunu ve STÖ’lerin amaçlarının, üniversitelerin sınırlamalarından bağımsız olunduğunun altını çizdi.

Nick Barniville, KABSF bursunun günümüz küresel kalkınma sorunlarına etkisini üç ayrı kategoride değerlendirdi. İlk kategori olarak Kofi Annan Bursiyerlerine girişimcilik ve idarecilik ortamında eğitim ve gelişim olanağı yaratılmasına değinen Barniville, söz konusu burs ile öğrencinin eğitim, geçinme, seyahat ve sigorta ücretlerinin karşılandığını açıkladı. İkinci olarak, üye okullar ve bunların gelişmekte olan ülkelerdeki partner kurumlar arasında bilgi paylaşımı sağlanması, uzmanlaşma ve en iyi uygulamaların işletme alanına dahil edilmesine olanak tanıyan KABSF bursunu sözlerine ekleyen Barniville, eğitim ve araştırmalar sayesinde, Afrika, Asya ve Latin Amerika’nın yerel kapasitesine katkı sağlandığını söyledi. Son olaraksa, KABSF ile gelişmekte olan ülkelerde girişimciliğin teşvik edilmesinin altını çizdi ve yeterince rekabet sağlamayan piyasaya yaratıcılık katarak, potansiyel alanlarda girişimciliğin artırılmasının söz konusu olacağını belirtti.

Türkiye ve Avrupa’ya göç eden mültecilerden Kofi Annan bursuna talepler olduğunu açıklayan Barniville, Koç Üniversitesi İşletme Yüksek Lisans Programı öğrencisi Suriyeli Imad Attar’ı da bu noktada örnek olarak gösterdi. Ayrıca Barniville, Kofi Annan Bursiyeri Zimbabweli Belinda Mkanganwi’nin 2011 yılında yaptığı mezuniyet konuşmasından bir alıntı paylaştı: “Küçükken, birçoğumuzun nasıl bu yolculuğa çıktığımızı açıklayan bir şey söyledi annem. Yumruk ellerle doğduğumu çünkü Tanrı’nın tüm lütuflarını ellerimde tuttuğumu ve hayatımın işinin yumruklarımı açacağını söyledi. Bundan iki ders çıkarmamız gerekiyor: birincisi, hepimizin kendi özel ve ekmesi gereken tohumları var; ikincisi, elma ağaçlarının yalnızca kendileri için elma taşımıyorlar, onları diğer herkes için de taşıyorlar. Bunların bize sunulan hediyeler ve onlara sahip değiliz, başkaları için de varlar”. Barniville, bu konuşmanın ardından kendi ülkesinin eczacılık alanında çalışmaya başlayan Belinda’nın, KABSF’deki çalışmalarına devam etmesi için bir ilham olduğunu söyledi.

Son olarak, KABSF’nin büyümesi için gelecekte daha çok üye okul ve bursiyere, gelişmekte olan ülkelerde daha fazla insana ulaşmaya ihtiyaç duyduklarını açıklayan Nick Barniville, sunulan bursların doğru insanlara ulaşması gerektiğini belirtti. Bunun için, mesajları yayacak kişi ve kurumların çoğalması gerektiğini açıkladı. Bu konuda her desteğe açık olduklarını da sözlerine ekledi.

Please follow and like us: