AnasayfaDezavantajlı GruplarGöç ve Mülteciler

Küresel İnsani Yardım Raporu 2016 Yayınlandı

Küresel İnsani Yardım Raporu 2016 Yayınlandı

Kriz sonrasında yeniden yapılanma, inşa, toplumsal ve bireysel reaksiyonlar noktasında yoksulluk, savunmasızlık ve insani ihtiyaçlar dünyamızın kapasitesine meydan okumaya devam ediyor. Yakın zamanda düzenlenen ve çıktılarının ortak bir konuya işaret ettiği Sendai Afet Risk Azaltma Çerçevesi ve Dünya İnsani Zirvesi’nde kriz yönetiminde finansal kaynakların öneminin altı bir kez daha çizildi.

Bu yıl Temmuz ayında yayınlanan Küresel İnsani Yardım Raporu finans noktasına dikkat çekmek ve farklı değişkenleri gözler önüne sermek amacıyla Development Initiatives tarafından hazırlandı. 2000 yılından bu yana hazırlanan bu rapor; yoksulluk, krizler ve finansal kaynakların durumları ve coğrafi/durumsal dağılımlarını analiz etmeye devam ediyor.

Bu yıl yayınlanan raporda insani yardım çalışmaları için ayrılan finans kaynakları, yapılan yardımlar, bu yardımların nereden geldiklerini ve nasıl harcandıkları genel bir tablosu olarak kamuoyuna sunuldu.

GSMHİ20 Ülke

En Fazla Mülteci Nerede Yaşıyor?

Rapora göre, en fazla mülteci ve sığınmacı nüfusuna sahip ülkeler 2015 yılında şu şekilde sıralandı: Ürdün  (2.81 milyon, çoğu Filistinli ve Suriyeli), Türkiye (2.75 milyon, çoğu Suriyeli) ve üçüncü sırada Pakistan (1.57 milyon, çoğu Afgan). Mülteci ve sığınmacılara ev sahipliği yapan ülkelerin ekonomik durumları ve gelişmişlikleri temelinde bir değerlendirme yaptığımızda, Pakistan’ı kalabalık bir nüfusa sahip ve ekonomik anlamda gelişimini tam olarak tamamlamış bir ülke olarak görmekteyiz. Buna rağmen, 1.57 milyon mülteci ve sığınmacıya ev sahipliği yapması ülkedeki altyapı ve kültürel problemlere yol açması muhtemel görünmektedir. Pakistan’ı  İsveç ile kıyasladığımızda Pakistan’da kişi başına düşen milli gelir 208 dolar iken bu rakam İsveç’te 24,124 dolar olarak hesaplanıyor. Fakat mültecilere ev sahipliği oranlarına baktığımızda Pakistan, İsveç’e oranla 5 kat daha fazla mülteciye ev sahipliği yapabilmektedir. Pakistan’ın uzun vadede mültecilere böylesine bir desteğe devam edebilmesi ne ölçüde mümkün olabilecektir sorusu ise halen bilinmemektedir.

Uluslararası insani yardım konusunda hükümetlerin desteklerini ele aldığımızda Türkiye’nin sağladığı yardım 2015 yılı için 3.2 milyar dolar ile en büyük ikinci yardım olarak  öne çıkmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri’nin 2015 yılı için yaptığı yardımlar ise tüm uluslararası yardımın 3’te 1’i oranındadır.

Mülteci ve Sığınmacılara En Fazla Yardımı Kim Yapıyor?

Kişi başına düşen milli gelir oranlarıyla karşılaştırıldığında 2015 yılının en önemli ve öne çıkan donör ülkeleri Türkiye, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri ve İsveç olmuştur. Uluslararası hukuk kapsamında Türkiye’nin Suriye ile sınır ülkesi olması mülteci ve sığınmacılar için ülkemizi öncelikli bir durak ve geçiş ülkesi durumuna getirdi.

Türkiye’de bulunan önemli sayıdaki mülteciler risk ve kriz yönetimi ile sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda rehabilitasyon çalışmaları yapılmakta ve sürdürülebilir bir kalkınmanın parçası olmaları için gerekli çalışmalar gerçekleştirilmeye  devam edilmektedir. Bu anlamda Türkiye’nin bölgenin geleceği açısından almış olduğu bu inisiyatif ve ortaya koyduğu bütçe kayıp nesillerin önüne geçmek ve barış içerisinde yaşayabilecek sosyal bir toplumun oluşturulması noktasında bir hayli önemli görülmektedir.

bölgeKarşılanan İhtiyaçlar

Raporun tamamına ulaşmak için buraya tıklayınız.