AnasayfaÖzel Dosya

Binyıl Kalkınma Hedefleri Nedir ?

Binyıl Kalkınma Hedefleri Nedir ?

Eylül 2000’de toplanan BM Milenyum Zirvesinde 147 ülke günümüzde insan sürdürülebilirliğinin en acil sorunları hakkında Birleşmiş Milletler Milenyum Deklarasyonunu imzaladılar.

Bu terim kabaca insanların refahını, çevresel konuları ve küresel işbirliğini oluşturan … Bundan hareketle aşağıdaki sekiz temel kalkınma hedefi belirlendi ve 2015 itibariyle gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı:

Birleşmiş Milletler logosu

 • Aşırı yoksulluk ve açlığın bertaraf edilmesi
 • Evrensel ilköğretimin gerçekleştirilmesi
 • Cinsiyet eşitliğinin ve kadın haklarının geliştirilmesi
 • Çocuk ölümlerinin azaltılması
 • Anne sağlığının geliştirilmesi
 • HIV/AIDS, sıtma ve diğer hastalıklarla savaş
 • Çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması
 • Kalkınma için Küresel bir Ortaklığın Geliştirilmesi

Bu MKH’ler 189 ülke tarafından benimsenmiştir ve gerçekleştirilmeleri Birleşmiş Milletler Milenyum Programı (UNMP) tarafından denetlenmektedir. 2005 yılından beri Alman Milenyum Kampanyası (Millenniums-Kampagne) MKH’lerin uygulanmasını desteklemektedir. Bu kalkınma sorunlarının aciliyetine insanların dikkatlerini yöneltmek ve bunların gerçekleştirilme süreçlerine onları da katmak amacıyla ilgili projeler ve etkinlikleri teşvik etmekte, koordine etmekte ve desteklemektedirler.


Daha fazla bilgi için buraya tıklayın:

Birleşmiş Milletler
MKH Kampanyası Yoksulluğa Son 2015
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (BMKP)
Birleşmiş Milletler Milenyum Deklarasyonu
Dünya Bildirisi (Lahey/Hollanda Haziran 2000)

At the UN Millennium Summit in September 2000, 189 countries signed the United Nations Millennium Declaration on today’s most urgent challenges of human sustainability which roughly comprise the well-being of people, environmental concern and global co-operation. From this the following eight major development goals [Millennium Development Goals (MDGs]) were identified and set to be reached by 2015:

 • Eraticate extreme poverty and hunger
 • Achieve universal primary education
 • Promote gender equality and empower women
 • Reduce child mortality
 • Improve maternal health
 • Combat HIV/AIDS, malaria and other diseases
 • Ensure environmental sustainability
 • Develop a Global Partnership for Development

These MDGs have been adopted by 189 countries and their achievements are monitored by the United Nations Millennium Programme (UNMP).

Since 2005 the German Millennium Campaign (Millenniums-Kampagne) supports the implementation of the MDGs. They encourage, coordinate and support respective projects and events to direct people’s attention towards the urgency of these developmental challenges and get them involved in the realization process.