Save The Children Kuruluşu Çocukların İhtiyaçlarını Tespit Etti

Uluslararası yardım kuruluşu Save The Children, Suriyeli çocukların eğitimini konu edinen Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler İçin Hatay’daki Geçici Eğitim Merkezlerinin İhtiyaç Tespiti Raporu’nu yayınladı.

Suriye’de çıkan iç savaş ve dünya genelinde bir krize sebep olan göç kapsamında Türkiye’ye gelen Suriyeli çocuklara yönelik “geçici eğitim merkezleri” (GEM) açıldı. Söz konusu çocukların eğitiminin sürmesi amacıyla Hatay’da kurulan 67 GEM’in çeşitli ihtiyaçları, bu ay Save The Children (STC) tarafından yayınlanan Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler İçin Hatay’daki Geçici Eğitim Merkezlerinin İhtiyaç Tespiti Raporu’nda açıklandı.

İhtiyaç Tespiti Raporu, Hatay ilinde kapsamlı biçimde yapılan anketler sonucunda ortaya çıkan veri ve analizlerden oluşuyor. İçerisinde GEM’ler, ilçeler, mağduriyet faktörleri gibi pek çok durum tespiti ve fiziksel altyapı, öğrenim materyellerine erişim, fiziki kapasite, kontenjan aşımı, öğrenci özellikleri, ulaşım, su, temizlik ve hijyen olanakları ile  mali kaynaklar hakkında birçok bilgi bulunuyor.

Raporda bahsi geçen 67 GEM’in 54’ü içerisinde anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise olmak üzere birden fazla kademe bulunmaktadır. Bu merkezlerden 15’i anaokul, 62’si merkez ilkokul, 55’i merkez ortaokul ve 30’u merkez lise seviyesindedir. Hatay’ın 12 ilçesinde yaşayan, okul çağındaki Suriyeli çocukların neredeyse %28’i GEM’lere kayıtlıdır. GEM’lerin sadece %35,8’i, fiziksel engeli bulunan çocukların ihtiyaçlarını karşılayabilecek olanaklara sahip olduğunu belirtmiştir.

Raporun amacı ve STC’ın talebi ise, tüm çocukların hayatta kalma, eğitim görme, korunma ve topluma dahil olma haklarına sahip olması, Suriyeli çocuklar için verimli bir işbirliği sağlanabilmesi ve uluslararası toplumun Türkiye Cumhuriyeti devlet yetkilileriyle işbirliği yaparak en çok ihtiyaç sahibi kişi ve gruplara yardım sağlayabilmesidir.

Rapora buradan ulaşabilirsiniz.

Frequency of TECs Graphic TR Low Res

Textbooks Graphic TR

Please follow and like us: