Şehrini 7 Adımda İklim Değişikliğinden Koru

Denizaşırı Kalkınma Enstitüsü, şehirleri iklim değişikliğinden korumak için 7 adımlık bir formül dizisi geliştirdi.

2015 sonrası Kalkınma Gündemi Küresel Hedefleri arasında yer alan şehirleri daha fazla insani yerleşime uygun, güvenli, dirençli ve sürdürülebilir hale getirme ilkesi günümüz dünyasında oldukça önemli bir noktada durmaktadır. Ayrıca bu hedef, 11. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri olarak belirlenmiştir.

Yapılan araştırmalara göre, dünya tarihinde ilk kez ortaya çıkan şehir merkezlerinde yaşayan insan sayısının kırsalda yaşayanlardan daha fazla olduğu gerçeği önümüzdeki dönemde insanlığı tehdit eder bir hale gelecektir. Bunun yanı sıra, şehirlerde yaşayan insan sayısının üçte biri kenar mahallelerde yaşamına devam etmektedir.

Dikkat çeken bir başka nokta ise, büyüyen ve gelişen şehirlerin, genellikle su kenarlarında bulunduğu gerçeğidir. Bu durum, gerçekleşebilecek  herhangi bir afet (sel, deniz yükselmesi, sıcak hava dalgaları, şiddetli fırtına ve iklim değişikliği) sırasında şehirde yaşayan nüfusa büyük bir zarar verebilme olanağını arttırmaktadır.

Denizaşırı Kalkınma Enstitüsü, yukarıdaki fikirler ışığında harekete geçerek;  iklim değişikliğinin şehirlerdeki etkilerinin azaltılması için 7 adımlık bir formül dizisi oluşturdu:

1) Doğru bilgi ve bilgiye erişim hayati bir öneme sahiptir.

2) Bilgi, kesinlikle şehir planlama sürecinden geçirilmelidir.

3) Ulaşım, enerji, telekomünikasyon, su ve arıtma sektörleri afetler sırasında donanımlı olmalıdır.

4) Şehir yöneticileri ve kurumları doğru ve kapsamlı bir eğitim sahibi olmalıdır.

5) 200 yılda bir olsa da gerçekleşebilecek ekstrem afetler  karşısında şehir sakinleri kendilerini koruyabilmelidirler.

6) Şehrin temelini oluşturan paydaşlar (işletmeler vs.)  afet sırasında ve sonrasında şehrin yeniden yapılanmasında büyük bir rol üstlenmelidir.

7) Finansal kaynakların şehir dirençliliğine ve şehrin yapılandırmasında hazır olması gerekmektedir.

Please follow and like us: