Anasayfaİş Fırsatları

Sivil Toplum için Destek Vakfı “Vakıf Koordinatörü” Arıyor!

Sivil Toplum için Destek Vakfı “Vakıf Koordinatörü” Arıyor!

Sivil Toplum için Destek Vakfı Türkiye’de sivil toplum ile bağışçılar arasında köprü kurmak amacıyla 2015 yılında kurulmuş ve 2016’dan itibaren faaliyetlerine başlamıştır. Vakıf stratejik bağışçılığı kişi ve kurumlar üzerinden harekete geçirerek sivil toplum kuruluşlarına hibe yöntemi ile kaynak sağlamakta, bu yolla sivil toplum kuruluşlarının ele aldığı toplumsal sorunlara çözüm üretebilme kapasitesine katkı yapmaktadır. Böylece Türkiye’nin demokratikleşmesine, sivil toplumun gelişimi temelinde, katkı ysunmaktadır. Vakıf bugüne kadar 36 STK’ya 669.437 TL hibe desteği sağlamıştır.

İstanbul’da istihdam edilmek üzere Vakıf Koordinatörü için aranan özellikler ve yetkinlikler aşağıda tanımlanmıştır.

GÖREV TANIMI
Vakfın gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerin amacına uygun, etkin ve güçlü bir şekilde yürütülmesi için “Vakıf Koordinatörü”nde aranan özellikler:
– Kaynak geliştirme faaliyetlerini yönetmek. Bu konuda, Vakıf yönetim kurulu ve ilgili çalışma gruplarıyla çalışmaları koordine etmek ve uygulamak.
– Vakfın, sivil toplumun gelişimini sağlamak amacıyla geliştireceği politika, program ve faaliyetleri en etkin biçimde, Vakfın tüm organları ile birlikte belirlemek, sürdürülebilir bir şekilde yürütülmesini sağlamak, ilgili tüm iç paydaşları (Mütevelli Heyeti, Yönetim Kurulu, Vakıf Sekretaryası) koordine etmek, dış paydaşlarla (sivil toplum kuruluşları, kamu, özel sektör, akademi) işbirliği ve iş ortaklıkları kurmak.
– Vakıf’ın birimleri ile birlikte tüm faaliyetlerinin hayata geçirilmesi, geliştirilmesi, süreçlerin takibi ve faaliyetlerin değerlendirilmesini koordine etmek. – Vakıf’ın ana faaliyeti olan hibe programını yönetmek.
– Vakıf temsili; Bağışçılar (bireysel, özel sektör, ulusal ve uluslararası hibe kurumları), Kamu Kurumları, Sivil Toplum Örgütleri, Akademi, Basın kurumları nezdinde Vakfın temsilini sağlamak, ilişki kurmak, ilişkileri yürütmek.
– İletişim faaliyetlerini yönetmek – Vakıf’ın yasal, mali ve idari yükümlülüklerini yürütmek
– Vakıf bütçesini yönetmek. – Vakıf’ın idari yönetimini yapmak.

Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayınız.

Kaynak