AnasayfaKalkınmaYerel Yönetimler

Sivil Toplum Kuruluşları için Anket Çağrısı

Sivil Toplumun Gelişimi için Elverişli Ortamın İzlenmesi Projesi’nin Türkiye ayağındaki yürütücüsü olan Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV), projenin Türkiye 2015 raporu için kapsamlı bir anket çalışması düzenlenmektedir.

Sivil Toplumun Gelişimi için Elverişli Ortamın İzlenmesi Projesi, Avrupa Birliği desteğiyle sivil toplum alanında izleme ve savunuculuk çalışmaları yaparak sivil toplum için elverişli ortamı yaratmak amacıyla oluşturulmuştur. Proje çerçevesinde sivil toplum uzmanları tarafından bir izleme matrisi geliştirilmiştir. Böylece STK’ların hukuki güvenceleri, kapasiteleri ve sürdürülebilirliği izlenerek STK’lara dair meselelerin gündeme gelmesi, sivil toplum kuruluşları için elverişli ortamların tasarlanması ve uygulanması hedeflenmektedir.

Proje kapsamında yürütülen anket, kuruluşlar hakkında bilgi ve yasal düzey ile kurulan ilişkilerdeki deneyim ve görüşlerin aktarımını içerdiği için kurum adına doldurulması gerekmekle beraber, paylaşılan tüm bilgiler gizli tutulacaktır. Ankette yer alan sorulan şu şekilde üç başlık altında toplanmıştır: (1) Özgürlüklerin Temel Hukuki Güvenceleri (2) STK’ların Mali Kapasitesi ve Sürdürülebilirliği (3) Kamu – STK İlişkileri.

Son olarak 8 Ocak 2015 saat 18:00’e kadar erişim sağlayabileceğiniz ankete bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.