Suriye Krizine Stratejik Cevap: 3RP

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Suriye krizinin küresel etkilerine yönelik Bölgesel Mültecilik ve Esneklik Planı (The Regional Refugee and Resilience Plan – 3RP) 2015-2016 geliştirdi.

2011 yılında başlayan ve halen devam eden Suriye iç savaşı, içinde bulunduğumuz dönemin en büyük göç krizine neden olmuştur. Şimdiye kadar ülkelerini terk etmek zorunda kalan 3.2 milyon Suriyeli mülteci tespit edilmiştir. Bu sayıya her ay 100.000 mülteci daha eklenmektedir. Suriye krizi uluslararası bir mesele olduğundan dolayı birçok hükümet, kurum ve kuruluşun yardım ve çözüm sağlama çalışmalarına ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu çerçevede UNDP, Suriye krizine stratejik bir dönüşüm yaşatması öngörülen ve iki yıllık bir süreci (2015-2016) kapsayan Bölgesel Mültecilik ve Esneklik Planı’nı (3RP) geliştirmiştir. Bu planın, çok yüzlü ve esnekliğe dayalı bir çözüm olduğu belirtilmektedir. Ayrıca, 3RP, Birleşmiş Milletler’in (BM) ilk küresel kriz çözümü olarak karşımıza çıkmaktadır.

3RP, Suriye’nin komşu ülkeleri, Lübnan, Ürdün, Irak, Türkiye ve Mısır’ı kapsamaktadır. Mültecilerin korunmaları ve insani ihtiyaçlarına öncelik veren plan; Suriye krizine acil müdahalede bulunabilecek, bireylerin, hane halklarının, toplulukların ve devlet yasalarının esnekliğini öngörmektedir. Planda, her ülke için ayrı birer bölüm bulunmaktadır ve içeriği ulusal ve uluslararası (BM ve sivil toplum kuruluşları) otoritelerin desteğiyle hazırlanmıştır. Ürdün Çözüm Planı, Lübnan Kriz Çözümü Planı ve Türkiye, Mısır ve Irak, plan başlıklarını oluşturmaktadır.

Bu planın daha etkili olabilmesi, uygulamada hesap verebilirliğinin ve tutarlılığının sağlanabilmesi ve müdahalelerin maliyetinin azaltılması için 3RP; mültecilik ve esneklik adı altında iki bileşene ayrılmıştır. Bu sayede, bölgesel düzeyde tek bir planlama, koordinasyon, izleme ve değerlendirme süreci oluşturulacak ve ortaya başarılı bir “Mülteci Çözüm Planı” modeli (Refugee Response Plan – RRP) çıkacaktır.

Please follow and like us: