“Suriyeli Mülteci Çocukların İhtiyaçları” Raporu Yayınlandı

Göç Politikaları Enstitüsü Suriyeli Çocuklarla ilgili rapor yayınladı

ABD’nin bağımsız düşünce kuruluşu Göç Politikaları Enstitüsü (MPI), Suriye iç savaşından kaçan çocukların eğitim ihtiyaçlarına ve psikolojik desteklerine ilişkin bir rapor yayınladı.

Yaşanan deneyimleri inceleyen ve bu konuda çözümler sunan rapora göre, Mart 2011’de Suriye’de başlayan iç savaş sonrasından bugüne kadar yaklaşık 12 milyon insan ülkeden kaçmış ve başka ülkelere sığınmış durumdadır. On sekiz yaşın altındaki çocukların sayısı bu toplam sayının neredeyse yarısını oluşturmaktadır; on iki yaşın altındakiler ise toplam sayının yüzde 40’ını kapsamaktadır.

Günümüzde, Suriyeli mülteci çocukların sağlık ve eğitim meselesi de büyük sorun teşkil etmektedir. Çocuk mültecilerin sığındıkları ülkelerde eğitim görebilmeleri için hükümetlerce destek sağlansa bile; özellikle okul ortamı, derslerin dili ve eğitim müfredatı nedeniyle mülteci çocukların sığındıkları ülkelerdeki eğitim hayatına uyum sağlamakta zorlandıkları tespit edilmiştir.

Bu sorunların yanı sıra, yüksek seviyede bir travma yaşamalarından ötürü çocuk mültecilerin psikolojilerinin de tehlikede olduğu görülmektedir. Söz konusu çocukların yüzde 79’u aile ölümü yaşamış; yüzde 60’ı hırpalanmış, dövülmüş ya da vurulmuş birilerini görmüş ve yüzde 30’u ise kendileri hırpalanmış, dövülmüş veya vurulmuş durumda bulunmaktadır. Mülteci çocukların yaklaşık yüzde 50’sinin (dünya genelindeki çocukların 10 kat daha fazlası) travma sonrası stres bozukluğu yaşadığı tespit edilmiştir.

Suriyeli Mülteci Çocukların Eğitimsel ve Ruhsal Sağlık İhtiyaçları Raporu‘nun ingilizce versiyonu için tıklayınız.