Tag: Kentleşme

Dünyanın hızla kentleşmesiyle, yaklaşık 30 yıl içinde toplam nüfusun %70’i kentlerde ikamet etmeye başlayacak. Bu da beraberinde daha çok insanın doğa [...]
Araştırmacılar, dünya nüfusunun ne kadarının şehirlerde yaşadığına dair yaygın olarak kabul edilen rakamların yanlış olduğunu söylüyor. Birleşmiş [...]
Birleşmiş Milletler verilerine göre Dünya kentsel nüfusu 2014- 2050 yılları arasında 3.9 milyardan 6.4 milyara doğru keskin bir artış gösterecek. Y [...]
UN-Habitat Yönetim Müdürü Dr. Joan Clos, Habitat III Zirvesi için konuştu. Pahalı konutlar, yolsuzluklar, kamusal alan yoksunluğu... Bu yıl gerçekleş [...]
Birlemiş Milletler Genel Kurulu tarafından, yerel ve bölgesel yönetimlerin Habitat III sürecine katılabilmeleri hakkında karar çıktı. Birleşmiş Mille [...]
Dünya Göç Örgütü (IOM) 2015 yılı Dünya Göç Raporu’nu yayınladı. Rapor, genel hatlarıyla göçmenlerin durumu ve göçün şehirleri nasıl şekillendirdiği üz [...]
Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal İşler Departmanı UNDESA tarafından hazırlanan Dünya Şehirleşme Analizleri (2014 revison of World Urbanization P [...]
Arap Bakanlığı tarafından ilk kez düzenlenen Konut ve Kentsel Kalkınma Forumu (AMFHUD) 21 Aralık 2015 tarihinde Kahire’de düzenlendi. Foruma 15 bak [...]
8 / 8 POSTS