TEDx Konuşmaları: Michael Green “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri?”

Geçtiğimiz ay Londra’da gerçekleştirilen bir konferansta Sosyal Gelişim Uzmanı Michael Green, yeni belirlenen Sürdürülebilir Kalkınmanın Küresel Hedefleri hakkında dikkat çekici bir konuşma yaptı.

Michael Green, küresel hedeflere ulaşma hedefine giderken gittikçe kötüleşen koşullar oluştuğu algısının oluştuğu ancak bunun yanıltıcı olduğundan bahsetti. Geçmiş yıllara bakılacak olduğunda, örneğin 2001-2015 yılları Birleşmiş Milletler (BM) Milenyum Kalkınma Hedefleri içerisinde %36 olan yoksulluk seviyesinin %18’e kadar düşmüş olduğunu belirtti. Bu yıl %12 oranına gerilemesi öngörülen küresel yoksulluğun henüz yeterince azalmadığını açıklayan uzman, dünyanın çözmesi gereken problemlerin sayıca fazla olduğunu ekledi.

Kriterleri doğru belirlemek

Küresel yoksulluk oranının düşmesinin tek sebebinin ekonomik olduğunu açıklayan Green, özellikle son yıllarda Çin ve Hindistan gibi ülkelerde yaşanan ekonomik büyümenin bunda büyük bir payı olduğunu dile getirdi. Uzman, günümüz durumunun küresel hedefler bağlamında değerlendirildiğinde, konulan kriterlerin doğru belirlenmiş olmasının mühim olduğunu anlattı.

Sosyal Gelişim Endeksi bir çözüm olabilir

Sosyal Kalkınmanın Küresel Hedefleri’nin iddialı olduğu kadar karışık da olduğunu belirten Michael Green, içerikte yeterince spesifik olmayan birtakım ifadelerin yer aldığını açıkladı. “Açlığı yok etmek” ve “barışçıl ve hoşgörülü toplumlar” bu belirsiz ifadelere birer örnek. Uzman, on yedi hedef, bunların alt başlığını oluşturan 169 alt hedef ve bunlara göre oluşturulan yüzlerce kriter ve gösterge olduğundan bahsetti. Bu kriterleme sürecinde yardımcı olması için temel ihtiyaçlar (su, gıda, barınma, güvenlik), yeni bir hayat kurma araçları (eğitim, bilgi, sağlık, sürdürülebilir çevre) ve eşit fırsatlara değinen Sosyal Gelişim Endeksi adında bir araca ihtiyaç duyulduğunu açıkladı:

“Sosyal Gelişim Endeksi tüm bunları toplamda 52 gösterge kullanarak 0’dan 100’e kadar yapılan bir puanlama sistemiyle özetliyor. Çalışmalarımız sonucunda bulgular bizi geniş çapta farklı performansların olduğu bir dünyaya götürüyor. En yüksek performansı gösteren ülke 88 puan ile Norveç, en düşük puana sahip ülke ise 31 puan ile Orta Afrika Cumhuriyeti.  Tüm ülkeleri ekleyerek koyduğumuzda küresel boyuttaki dünya ortalaması ise 61 puan oluyor. Bu da Kazakistan ve Küba gibi ülkelerde ki sosyal gelişim seviyesinin aynısı demek oluyor.”

Social2

Söz konusu hedeflere ulaşıldığında nasıl bir dünyada yaşıyor olacağımız sorulduğunda Green; “Bu hedeflere ulaşmak için hâlihazırda elimizdeki puanı 61’den 75’e çıkarabildiğimiz zaman küresel çapta bir rahatlama ve hedeflere ulaşma mümkün olabilecek. Fakat bu seviyeye ulaşmak için denklemde GSMH bir kriter olmaktan çok uzakta. İnsanlar daha fazla zenginleştikçe bu seviyeye ulaşacağımızı düşünmeyiniz. Şu anki GSH 14.000$, bu sayı 15 sene içerisinde en fazla 23.000$’a yükselme şansına sahip. Peki GSMH’yi kriter olarak aldığımızda, kişi başına düşen gelir 23.000$’a çıktığında, dünya ortalamasının puanı 15 sene içerisinde sadece 1.4’lük bir atışla %61’den %62.4’e yükselecek. Bu yüzden cevap zenginleşmek değil” açıklamasında bulundu. Alışılmışın dışına çıkarak bu hedefe ulaşabilmenin mümkün olduğunu da sözlerine ekledi.

Social

Çin, Hindistan, Kosta Rika, Rwanda ve Yeni Zelanda’daki ekonomik gelişmelerin yanı sıra sosyal gelişmelerin geri kaldığı ya da tam tersinin söz konusu olduğu örneklere değinen Michael Green, konuşmasını şu sözlerle noktaladı: “Gerçek anlamda etrafımızı ve dünyamızı değiştirmek istiyorsak, Küresel Hedefler de bizim için bir yol haritasıysa, bir an önce bireysel ve ulusal önceliklerimizi yeniden düzenlemeliyiz. Yoksa gelecekte bizi bekleyen kısmen yoksul bir dünya olmayacak, tümden yoksul bir yerkürede yaşıyor olacağız”.

Please follow and like us: