AnasayfaEkolojiEğitim

TEMA Vakfı’ndan lisansüstü öğrencilere burs imkanı

TEMA Vakfı’ndan lisansüstü öğrencilere burs imkanı

TEMA Vakfı, çevre, orman ve kırsal kalkınma konularında araştırma yapan yüksek lisans öğrencilerine burs olanağı sağlıyor.

TEMA Vakfı’nın amaçları doğrultusunda verilen burslar, araştırma yapan, öğrenimlerini sürdürebilmek için maddi desteğe ihtiyacı olan yüksek lisans ve doktora öğrencilerine verilmektedir.  Hazırlanacak tezlerin TEMA Vakfı’nın görüşlerinin geliştirilmesine, Vakfın yürüttüğü hukuki çalışmalara bilimsel zemin sağlamasına, doğa eğitimi alanındaki çalışmalarını zenginleştirmesine ve doğal varlıkların korunma stratejilerinin oluşturulmasına katkı sunması önemsenmektedir. Burs programı ile belirlenen alanlarda araştırma yapacak öğrencileri desteklemek, doğa koruma ve sivil toplum ile ilgili alanlarda çalışma yapmalarını teşvik etmek esas alınmıştır.

TEMA Vakfı bursu ders dönemi bitmiş ve seçilen alanlarda çalışma yapan kişilere 2 dönem boyunca verilecektir.

Araştırma Konuları

Orman ve Kırsal Kalkınma

 • Toprak ve arazi bozulumu sürdürülebilir tarım uygulamalarının ekolojik, ekonomik ve sosyal etkileri üzerine araştırmalar
 • Hassas toprak yönetimi ve hassas tarım uygulamaları ve ülkemizde uygulanabilirlik koşulları
 • Kuraklık, arazi bozulumu ve erozyon riski yüksek alanların belirlenmesi ve sürdürülebilir yönetim planlarının geliştirilmesi
 • Gıda ve sürdürülebilir hammadde temini
 • Türkiye’deki doğal yaşlı orman ekosistemlerinin fito-sosyolojik yönden araştırılması
 • Doğal ormanlarda biyolojik çeşitlilik çalışmaları, korunan alan yönetimi

Çevre Politikaları

 • Enerji Demokrasisi
 • Toplumsal karar alma mekanizmalarında üstün kamu yararı analizi ve üstün ekosistem yararı analizi
 • Yenilenebilir enerjinin çevresel etkileri
 • İklim değişikliği ve gıda güvenliği
 • Mevcut/işletmedeki sanayi tesislerinin çevresel etkilerinin belirlenmesi

Çevre Eğitimi

 • Eğitim teknolojisi araçlarının doğa eğitiminde kullanımının araştırılması ve etkilerinin ölçülmesi
 • Çevre eğitimi etki değerlendirmesi için ölçek geliştirilmesi
 • STE(A)M / “Science for all” yaklaşımına göre doğa eğitim programı geliştirmek

2.BAŞVURU KOŞULLARI

Adaylar aşağıdaki koşulları sağladıkları takdirde burs başvurusu yapabilir:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 • Üniversitelerin yüksek lisans veya doktora programlarına kayıtlı olmak
 • Ders aşamasını tamamlamış ve tez aşamasına geçmiş olmak,
 • Araştırma alanı ve tez konusu olarak orman ve kırsal kalkınma, çevre politikaları ve çevre eğitimi konularını belirlemiş olmak

Son başvuru tarihi: 30 Eylül 2017

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Kaynak