Türkiye için Düşük Karbonlu Kalkınma Yolları ve Öncelikleri Raporu Yayınlandı

Paris’te gerçekleşecek 21. Taraflar Konferansı (COP21) öncesi her ülkeden beklenen ulusal katkının belirlenmesi amacıyla oluşturulan;WWF-Türkiye ve Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) işbirliğiyle Bilkent Üniversitesi’nden Prof. Dr. Erinç Yeldan ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nden Doç. Dr. Ebru Voyvoda tarafından hazırlanan “Türkiye için Düşük Karbonlu Kalkınma Yolları ve Öncelikleri” raporu yayınlandı.

Yeryüzünün ortalama sıcaklığının insan faaliyetlerinden kaynaklanan 0,85°C derece artışının ortaya konması üzerine Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS), söz konusu artışın doğal ve beşeri sistemlere etkisini sınırlamak için bu artışı 2°C’de tutma hedefiyle imzalanmıştı.

Bu hedefe ulaşmak ve bu soruna çözüm bulmak için düzenlenen Taraflar Konferansı’nın 21.si, sözleşmeye taraf 195 ülkenin ve Avrupa Birliği üyelerinin katılımıyla 2015 yılının Aralık ayında Paris’te toplanacak. Yeni iklim sözleşmesinin müzakerelerinin yürütüleceği bu konferansın, 1997 yılında düzenlenen Üçüncü Taraflar Konferansı’nda imzalanan Kyoto Protokolü’nün yerine geçmesi amaçlanıyor.

Görüşülecek müzakereler öncesinde, BMİDÇS ülkelerinin; yol açtıkları sera gazı emisyonu artışındaki sorumlulukları ve mevcut kapasiteleri çerçevesinde; ekosistemler ve toplumları iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerinden korumak için sağlayabilecekleri ulusal katkılarının belirlenmesi bekleniyor.

Bu kampsamda, iklim değişikliğiyle mücadelede Türkiye’nin ulusal katkısını belirlemek üzere bir politika önerisi olarak “Türkiye İçin Düşük Karbonlu Kalkınma Yolları ve Öncelikleri” raporu oluşturuldu. Bu raporda, en büyük kirletici ülkeler arasında yer almayan Türkiye’nin önündeki kritik sorulara cevap aranıyor.

Türkiye’nin 1990 yılından bu yana emisyonlarını yüzde 110,4 oranında artırdığını belirten raporun içeriğini oluşturan kritik sorular şunlardır:

  1. 2°C hedefi kapsamında Türkiye’nin üzerine düşen sorumluluk nedir ve belirlemesi gereken emisyon azaltım hedefi ne olabilir?
  2. Gerekli emisyon azaltımını gerçekleştirebilmek için nasıl bir politika izlenebilir?
  3. Söz konusu politikaların makroekonomik göstergeler üzerinde nasıl bir etkisi olabilir? Bunları uygulamanın ve uygulamamanın maliyeti nedir?

Türkiye İçin Düşük Karbonlu Kalkınma Yolları ve Öncelikleri raporuna buradan ulaşabilirsiniz.