AnasayfaYönetişim ve Kentler

Türkiye’nin yeni nüfusu: 78 Milyon 741 bin kişi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerini bugün açıkladı ve 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle Türkiye’nin nüfusu 78 milyon 741 bin 53 kişi olarak hesaplandı.

ADNKS verilerine göre Türkiye’nin nüfusu 2014 yılına göre 1 milyon 45 bin 149 kişi arttı ve 78 milyon 741 bin 53 kişi oldu. Türkiye’deki erkek nüfus 39 milyon 511 bin 191 kişi yani nüfusun %50.2’sini oluştururken, kadın nüfus oranı 39 milyon 229 bin 862 kişi (%49.9) olarak hesaplandı. 2014 yılında hesaplanan nüfus artış hızı binde 13.3 iken, bu yıl binde 3.4 olarak belirlendi.

En çok nüfusa sahip olan ilk 3 il sırasıyla İstanbul (14 milyon 657 bin 434 kişi), Ankara (5 milyon 270 bin 575 kişi) ve İzmir (2 milyon 842 bin 547 kişi) oldu. Listesinin ilk sırasında yer alan İstanbul’daki kilometrekareye düşen kişi sayısı 2.821 kişi olarak hesaplandı ve böylece İstanbul nüfus yoğunluğunun en yüksek olduğu il haline geldi.

2014 yılındaki ortanca yaş 30.7 iken bu rakam 2015 yılında 0.3’lük bir artış göstererek 31’e yükseldi. Ortanca yaşın en yüksek olduğu il Sinop olarak belirtildi. Veriler arasında yer alan çalışma çağındaki nüfusun (14-64 yaş) oranı 2014 yılıyla aynı seviyede ölçüldü ve Türkiye’de 54 milyon 359 bin 594 kişi çalışma çağındaki nüfus içerisinde yer aldı.

İl ve ilçe’de yaşayan nüfusun oranı 2014 yılında %91.8 iken, bu oran 0.3’lük bir artış göstererek 2015 yılında %92.1’e yükseldi. Köy ve beldelerde yaşayanların oranı ise 2015 yılında %7.9 olarak hesaplandı.