TÜSEV Türkiye’nin Bağışçılık Atlası’nı Yayınladı

TÜSEV, Türkiye’nin bağış kültürünü inceleyen “Türkiye’nin Bağışçılık Atlasını” yayınladı.

Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV)’nın 2006 yılından bu yana yürütmekte olduğu Sosyal Yatırım Programı ile toplumsal gelişimin hızlandırılması için bireysel ve kurumsal kaynakların en etkili biçimde kullanılmasına katkı sağlamaktadır.

TÜSEV 2011 yılı sonlarında, Türk Filantropi Vakfı ve C.S. Mott Vakfı’nın sağlamış olduğu mali destek ile “Değişim için Bağış” projesini başlatmıştır. Projenin ikinci aşaması ise Eylül 2013 itibariyle Aydın Doğan Vakfı ve C.S Mott Vakfı desteği ile beraber yürütülmüştür.

Projenin 2011-2013 yılları arasında gerçekleşen birinci ve 2013-2015 yılları içerisinde yürütülen ikinci aşamasında birçok yerel atölye çalışmasında bağış kültürü ile ilgili bilgilendirme toplantıları düzenlenmiştir. Farklı bölgelere yapılan birçok saha ziyareti gerçekleşmiş ve aynı zamanda ulusal çapta bağış kültürü konusunda girişimlerde bulunmak isteyen birey ve kurumlara danışmanlık hizmetleri sağlanmıştır.

Projenin üçüncü aşaması 2015-2017 yıllarını hedeflemektedir. Bu kapsamda, halihazırda yürütülen çalışmaların genişletilerek yeni projelere imza atılması planlanmaktadır. Bu sürecin öncelikli hedefleri arasında, bireysel bağış kültürünün gelişimi yönünde güncel veri oluşturulması ve bilgi paylaşımının yapılması, akranlar arası iletişimin ve deneyimin yaygınlaştırılması, yerel fon kaynaklarının geliştirilmesi için bağış kültürü mekanizmalarının tanıtılması bulunmaktadır.

TÜSEV tarafından yayınlanan “Türkiye’nin Bağışçılık Atlası” takipçileri ve bağış kültürü konusuna ilgi duyan birey ve kurumlar için önemli bir kaynak niteliğindedir. TÜSEV’in hazırladığı infografik; Türkiye’de bağış kültürü algısı ve bağış yapma nedenlerine cevap vermayi amaçlamaktadır. Ayrıca, bağış kültürü konusunda yapılan çalışmalarla bir çok istatistiksel veriye de bu sayede ulaşmak mümkündür.

Proje ilgili detaylı bilgi için degisimicinbagis@tusev.org.tr adresinden TÜSEV ile iletişim kurulabilir.

atlas
Please follow and like us: