Verilerle Türkiye’nin Kooperatif Haritası

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü, 31 Aralık 2017 tarihi öncesi Türkiye’de bulunan kooperatif ve birlik sayılarının 81 ile göre dağılımını açıkladı. Bu illerden sağlanan verilere göre Türkiye’deki toplam kooperatif sayısının yanı sıra aktif olan kooperatif ve ortak sayısı gibi bilgiler de ortaya çıktı.

Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre İzmir, 395 adet aktif kooperatif ve 92.256 kooperatif üye sayısıyla Türkiye’de faal kooperatiflerin en yoğun olduğu il olarak açıklandı. İstanbul’un ise 376 faal kooperatif ve 76.136 üye ile İzmir’in gerisinden geldiği görüldü. Bu iki ili Antalya, Ankara ve Aydın takip ederken Kilis ve Bayburt’un aktif kooperatif ve üye sayısının en az olduğu iller olduğu gözlemlendi.

 

 

Aktif olmayan kooperatif ve birlik sayısının en fazla olduğu ilin 644 kooperatif ve 31.929 ortak sayısı ile Ankara olduğu belirlendi. Ankara’yı 287 aktif olmayan kooperatif ve 12.396 ortak sayısı ile İstanbul’un takip ettiği ortaya çıktı. Aktif olarak çalışmayan  kooperatif ve birlik sayısının diğer illere göre Malatya, Adana ve Manisa’da daha az olduğu belirlendi.