Yaşlı nüfus ekonomik büyüme için faydalı mı?

Dünya nüfusu giderek yaşlanıyor. 50 yaşın üzerindeki küresel nüfusun payının dünya nüfusuna oranla artması, ekonomik büyüme ivmesini nasıl etkiler? Birkaç ekonomist, düşük bir üretkenlik, daha az işgücüne katılımı ve daha az yatırım büyümesi nedeniyle daha yaşlanan bir nüfusun ekonomik büyümeyi yavaşlatacağı uyarısında bulunuyor. Eğer bu hipotez doğruysa, küresel ekonomi sürdürülebilir olmayan zayıf bir büyüme periyodu içinde olabilir. Fakat gelecekle ilgili bu korkular gerçek mi?

Boston Üniversitesi’nden Massachusetts Teknoloji Enstitüsü ekonomistlerinden Daron Acemoğlu ve Pascual Restrepo, yaşlanan bir nüfus ile toplu ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi inceliyor. Başlangıç ​​GSYİH düzeylerini açıklayan birkaç regresyon analizini yaptıktan sonra, yaşlı nüfus ile GSYİH büyümesi arasında olumsuz bir ilişki bulunmadığını buldu. Aslında, sonuçlardan bazıları yaşlanma ile ekonomik büyüme arasında pozitif bir ilişki olduğunu gösteriyor ancak bu ilişki sadece Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı’nın yüksek gelirli ülkelerine baktığında oluyor.

Yaşlanmakta olan bir nüfusun büyümeyi bastıracağı beklentileri göz önüne alındığında, bu olumsuz tahminleri ne açıklayabilir? Acemoğlu ve Restrepo’nun sunduğu cevap teknoloji. Ekonomistler, nüfus olarak yaşlı işletmelerin üretkenliği artırmaya yardımcı olan teknolojiyi benimseme olasılığının daha yüksek olduğunu söylüyor. Yaşlanmayla robotların benimsenmesi arasındaki ilişkiyi gösteren gelecek çalışmaların ön sonuçlarını gösteriyorlar.

Başka bir deyişle, ekonomi bu demografik değişimlere tepki verirken yaşlanmaya içsel bir tepki olduğuna inanıyorlar. Nüfus yaşlandıkça, çalışan yaşlıların sayısının talebe göre azaldığını ve bunun da ücretlerin arttığını savunuyorlar. Yüksek ücretler firmaları, emeği daha verimli hale getiren teknolojilere yatırım yapma konusunda teşvik ediyorlar. Verimlilikteki bu artış, genel ekonomik büyümeyi artırabilir.

Demografik veriler, ekonomik eğilimleri anlamak için çok önemli olabilir, ancak kader değildir. Yüksek ücretler, gelecekte işçilerin gittikçe yaşlandığı bir büyümenin artması için önemli ve gerekli bir eğilim olabilir, ancak böyle bir değişikliğin kendiliğinden gerçekleşeceği düşünülmemeli.

kaynak.