AnasayfaUluslararası KalkınmaKalkınma Hedefleri

Yönetişim Alanında Uluslararası Kalkınma Haritası

Yönetişim Alanında Uluslararası Kalkınma Haritası

2015 Mayıs ayında GSDRC (Yönetişim, Sosyal Kalkınma, İnsani Yardım, Çatışma Uygulamalı Bilimler) Yardım Masası Araştırma Raporu olarak yayınlanan “Çok Uluslu Örgütlerin Profili Araştırması” uluslararası kalkınma hedeflerinin de bölgesel ve kurumsal olarak küresel çapta bir haritasının çıkartılmasında önemli bir rol oynamakta.

GSDRC tarafından yayınlanan raporda uluslararası kalkınma hedeflerinin çok uluslu örgütler tarafından nasıl ele alındığının ve bu örgütlerin hedeflerin gerçekleştirilmesi anlamında yerel ve bölgesel çapta nasıl bir rol üstlendiklerinin özetini bulmak mümkün.

Çok uluslu  uluslararası kalkınma sistemi her geçen gün genişlemekte ve uzmanlık alanlarına göre bir çok spesifik konuya ayrılıyor. Özellikle uzmanlıklarını belirlemiş ve spesifik konularda koordine olabilen bu özerk yapılar uluslararası kalkınma sisteminin yeni oluşan yapısında değişimi sürükleyen olarak başta gelen kurumlar.

Günümüzde bu özerk yapılar bölgesel ve yerel aktörler ile ortaklıklar kurarak daha dinamik ve koordineli bir biçimde yönetişimi sağlamaktalar.

Raporda bahsedildiği üzere çok uluslu örgütlerin kalkınma üzerindeki etkilerine örnek olarak;

  • Çok uluslu örgütler ve yardımcı kurumlar arasında finansal yatırım, politika, savunuculuk, bilgi paylaşımı konularında çift yönlü donör ilişkilerinin geliştirilmesi,
  • Bölgesel ihtiyaçlara ve taleplere karşılık verebilme konusunda iyi bir konumlanma yapısına sahip olmak,
  • Ulusal, bölgesel ve uluslararası çapta bilgi üretimi  ve dağıtımına yatırım yapmak,
  • Yönetişim indikatörlerini ölçmek ve gözlem süreçlerini tasarlamak,

Literatürde çok uluslu sistemin önünde engel olarak öne çıkan en önemli iki faktör ise; Uluslararası kalkınma hedefleri için küresel yönetişimin  uyumlu , temsiliyetçi  ve etkin olmasının sağlanması; Özellikle belirli kurum ve kuruluşlar için önceden tahsis edilmiş fon ve hibelerin yaygınlaşmasının önüne nasıl geçileceği.

Raporda yer alan kurumları aşağıda bulabilirsiniz.

-Avrupa Birliği, IMF, Dünya Bankası,

-Bölgesel Kalkınma Bankaları; Afrika Kalkınma Bankası, BADEA, AFESD, Asya Kalkınma Bankası, IDB, OFID, OSCCE

-Birleşmiş Milletler Ajansları; UNCDF, UNICEF, UNDP, UNODC, Dünya Gıda Programı

-Küresel Yeşil Büyüme Enstitüsü, Küresel Çevre Fonu, Uluslararası  Çalışma Örgütü Dünya Ticaret Örgütü

Rapora buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.