Anasayfaİş Fırsatları

Yuva Derneği, Geçim Kaynakları Proje Sorumlusu arıyor!

Yuva Derneği, Geçim Kaynakları Proje Sorumlusu arıyor!

Yuva Derneği, Mersin ilinde faaliyet göstermek üzere Geçim Kaynakları Proje Sorumlusu arıyor.

Yuva Derneği, ekoloji, insan hakları ve yoksulluğun ortadan kaldırılması konularını beraberce ele alan bütüncül öğrenme ve savunuculuk faaliyetleri yürütür. YUVA’nın amacı tüm canlılar için sürdürülebilir bir yaşamı mümkün kılmaktır.

Görev ve Sorumluluklar

 • YUVA İnsani Gelişim Programı kapsamında, Konya’da uygulanan Geçim Kaynaklarının geliştirilmesiyle ilgili Proje aktivitelerini planlamak, uygulamak, organize etmek, izlemek, değerlendirmek.
 • Proje ekibinin çalışmalarının planlanması ve uygulanmasının takibini yapmak.
 • Proje kapsamında dil, mesleki ve beceri geliştirme eğitimleri ile diğer hizmetlerin sağlandığı, birlikte yürütüldüğü kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde çalışmak.
 • Geçim Kaynakları Bölge Koordinatörü’nün yönlendirmesi ile gerçekleştirilen koordinasyon toplantıları, eğitim, çalıştay, vb.’ne katılmak ve bunlarla ilgili raporlamaları yapmak.
 • Geçim Kaynakları Bölge Koordinatörü’nün bilgisi dahilinde Proje ile ilgili olarak, bölgedeki mülki amirler, yerel yönetimler, ulusal ve uluslararası STK’lar ve diğer paydaşlar nezdinde YUVA derneğini temsil etmek, gerekli görüşmeleri yapmak ve bunlara dair raporlamaları yapmak.
 • Yürütülen faaliyetlere dair verilerin düzenli ve doğru şekilde tutulmasını sağlamak.
 • Proje verilerine dayalı aylık, dönemlik ve gerekli formattaki raporları hazırlamak ve sunmak.
 • Proje kapsamındaki faaliyetlerin uygulanmasında oluşabilecek ve oluşan sorunların Geçim Kaynakları Bölge Koordinatörü’ne iletmek, söz konusu sorunların çözümü için önerilerde bulunmak ve onayı dahilinde çözümüne yönelik çalışmak.
 • YUVA’nın ilgili departmanları ile yakın koordinasyon içerisinde çalışarak Kurumsal ilke ve prensipleri doğrultusunda faaliyet yürütülmesini sağlamak.

Beceriler ve Yeterlilikler

 • Üniversitelerin Kamu Yönetimi, Afet ve Acil Durum Yönetimi, Sosyal Hizmetler, İşletme, Sosyoloji, Uluslararası İlişkiler ve ilgili bölümlerinden mezun
 • 3 yıl profesyonel çalışma deneyimi olan
 • Dernek ilkeleri ve kurum kültürüne uyum sağlayabilecek
 • İş gücü analizi, kaynak yaratma, girişimcilik, kapasite geliştirme, geçim kaynakları ve eğitim programları ile ilgili bilgi ve/veya deneyime sahip
 • Güçlü iletişim becerisi olan ve farklı kültürlerden kişiler ile çalışabilen
 • Planlama ve iş takibi konusunda başarılı
 • Türkçe ve İngilizce dillerinde okuma, yazma, anlama(işitsel) ve konuşma becerisine sahip
 • Mülteciler, göçmenler gibi hassas grup ve bireylerle çalışmış ya da çalışmaya istekli
 • İnsan hakları ve insancıl değerler uyarınca çalışmaya istekli
 • MS Office ya da Google Docs programlarını ileri düzeyde kullanabiliyor olmak

Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayınız.

Kaynak