AnasayfaKadın

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde Hatırlıyoruz!

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde Hatırlıyoruz!

Geride bıraktığımız 2020 yılında kadın mücadelesi daha da büyüdü. Hayatımıza giren pandemi süreci, kadının toplum ve özel hayatındaki konumunda paradigma değişikliklerine yol açarken maalesef ki kadın cinayetleri de kötü seyrini sürdürdü. Aynı şekilde kadınların istihdamı, ekonomiye katılımı, fırsat eşitliği, eğitim imkanlarından yararlanması ve siyası katılım oranları incelendiğinde Türkiye’nin küresel ölçekte kadınları geliştirici ve güçlendirici yaklaşımı tam benimsenmemiş ve iyileştirici adımları atamamış olduğunu görüyoruz.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu 2020 Raporu’na göre Türkiye’de 2020 yılında erkekler tarafından 300 kadın öldürüldü, 171 kadın şüpheli bir şekilde ölü bulundu. Öldürülen 300 kadından 182’sinin neden öldürüldüğünün tespit edilememesi, kadına yönelik şiddetin ve kadın cinayetlerinin görünmez kılınmasının bir sonucu olduğu, aynı şekilde adil yargılama yapılmayıp önleyici tedbirler uygulanmadıkça şiddet boyut değiştirerek sürmeye devam edeceği raporda vurgulanmıştır. 2021 Yılının henüz ilk çeyreğinde ise 67 kadın cinayeti işlenmiştir!

Dünya Ekonomik Forumu’nun çok boyutlu endeksleri göze alarak hazırladığı 2020 Cinsiyet Eşitliği Raporunda, Türkiye 153 ülkeden 130. sırada. Rapora biraz daha detaylı bakıldığında kadınların ekonomiye katılım ve fırsat eşitliğinde 136., eğitim imkanlarından yararlanmada 113., siyasal güçlendirmede 109. sırada olduğunu görüyoruz. Türkiye, kadınların işgücüne katılma oranında 135. sırada ve benzer işlerdeki eşit ücret politikalarında 106. Sırada yer almaktadır.

2020 Yılında kadınların çalışma oranlarının hala net olarak tespit edilemediği belirtilirken DİSK/Genel-İş’in Mart 2020 Kadın Emeği Raporu, kadın işçilerin çalışma hayatındaki karşılaştığı sorunları gözler önüne sermeyi amaçlamıştır. Rapor bulgularına göre 12 milyon kadın ev işleri nedeniyle çalışma hayatına giremedi, 1 milyondan fazla kadın uzun sürelerle ve kayıt dışı çalıştırılıyor, Türkiye’de erkekler, kadınlardan yüzde 8 fazla kazanıyor. Global ölçekte Türkiye’de kadın işsizlik oranı AB Uüye Uülkelerinin 2, OECD Üye ülkelerinin 3 Katına Ulaştı; işsiz kadın sayısı 2014’ten 2019’a Yüzde 52 Arttı, 2 Milyona Yaklaştı!

DİSK-AR tarafından hazırlanan “Covid-19 döneminde Kadın İşgücünün Durumu” başlıklı 2021 Mart ayı raporu ise her 4 kadından sadece 1’inin çalıştığı görülmüştür. Geniş tanımlı kadın işsizliğin yüzde 37,7, ve Covid-19 etkisiyle iş kaybı ve geniş tanımlı kadın işsizliği yüzde 43 olarak belirlenmiştir. Ayrıca,  Covid-19 döneminde kadınların aylık ortalama iş kaybı 1 milyon 484 bin ve kadın işgücü son bir yılda yüzde 8,2 azaldığı raporlanmıştır.

Bu gibi değerli çalışmalar ve bulgular Türkiye’de kadına şiddet ve kadın cinayetlerinin içler acısı tablosunu gözler önüne sermektedir. İstihdama dahil edilmeyen kadınlar, toplumsal cinsiyet temelli ayrımcılıklar ve birçok farklı alandaki fırsat eşitsizlikler gibi faktörler Türkiye’de kadınların güçlenmesi ve kalkınması adına derhal atılması gereken adımları işaret etmektedir.

Kadınların öldürülmediği bir gün, dünya kadınlar günü kutlu olacak!

 

Kaynakça: DİSK/GENEL- İŞ TÜRKİYE’DE KADIN EMEĞİ MART 2020

WORLD ECONOMİC FORUM- GLOBAL GENDER GAP REPORT 2020

OECD STAT

World bank data

DİSK-AR “Covid-19 döneminde Kadın İşgücünün Durumu”

http://kadincinayetlerinidurduracagiz.net/veriler/2947/kadin-cinayetlerini-durduracagiz-platformu-2020-raporu

 

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: