Anasayfaİnovasyon

AB Araştırma ve İnovasyon Günleri

AB Araştırma ve İnovasyon Günleri

IDEMA Kalkınma Çalışanları Yazıyor: IDEMA Proje Uzman Yardımcısı Zeynep Öztop Avrupa Araştırma ve İnovasyon Günleri (European Research & Innovation Days) etkinliği izlenimlerini idemahaber okuyucuları için kaleme aldı.

22-24 Eylül 2020 tarihleri arasında gerçekleşen Avrupa Araştırma ve İnovasyon Günleri, Avrupa Komisyonu için yılın en önemli ve hareketli etkinliklerinden biridir. Bu etkinlikte politika yapıcılar, araştırmacılar, girişimciler ve kamu bir araya gelerek dünyanın geleceğini şekillendirecek araştırma ve inovasyon konularını ele alırlar. Bu yazıda, uyum ve iş birliğini aşılamaya odaklı gerçekleştirilen bu etkinlikte gerçekleşen oturumlar ele alınacaktır.

COVID19 sebebiyle 2020 yılında çevrim içi olarak düzenlenen bu etkinlikte, biri Genel Merkez (Plenary) olmak üzere 11 adet konu merkezli konferans salonu yaratılmıştı. Genel Merkez (Plenary), Hub 1 (Policy), Hub 4 (Horizon Europe), Hub 7 (International Cooperation) salonlarında gerçekleşen programlardaki bazı etkinliklere dair izlenimlerimi paylaşacağım.

Policy (Politika) Merkezi (Hub 1): Bu salonda, AB’yi güçlü kılan ve güçlendirilmesi gereken politika konuları çeşitli panelistlerin katılımıyla gerçekleştirildi. Ele alınan konular genel bir bakışla:

 • AB’nin ulusal araştırma ve inovasyon politika reformlarını en iyi nasıl destekleyebileceği;
 • Avrupa’yı güçlü kılmak için ortaya çıkan yeni enstrümanlar ve fon kaynaklarını konuşmak;
 • Açık bilim ve bilgi paylaşımı;
 • Ortak tasarım ve topluluk etkileşiminin AB araştırma politikasının gelişimindeki rolü gibi konular etrafında şekillendi.

Her alanda olduğu gibi, bu AB bilgi ve paylaşım platformunda da COVID19 sürecinden bahsedildi ve bu süreçteki yanlış bilgi akışının yarattığı sorunlar ile kanıta dayalı politika yapımının önemine vurgu yapıldı. Bunun yanında, sınırötesi Avrupa araştırma altyapılarının ve yaratıcılığın gerekliliğine de yer verildi. 

Etkinliğin ilk gününde, Avrupa Araştırma Alanında Araştırma & İnovasyon politikalarına imkan veren ve Bir Kökleşmiş Strateji olarak Sosyal İnovasyon etkinliğine konuşmacı olarak katılan Jean-Eric Paquet, sosyal inovasyon konusunda deneyler yapmaya devam edilmesi gerektiğini, sosyal inovasyonun toplum tarafından ve toplum için olmasından dolayı, toplum gelişimine odaklı hareket edilmesi gerektiğini vurguladı. 

Panelde aynı zamanda sosyal inovasyon aracılığıyla vatandaş ve toplulukların nasıl daha dirençli bir Avrupa inşa edebilecekleri konuşuldu. Bu kapsamda kalkınma çalışanları ve araştırmacıları için yararlı olabilecek bir fon: https://urbact.eu 

İlk günün ikinci etkinliği Horizon Europe Merkezi (Hub 4): Bu etkinlikte Horizon Europe çerçevesinde yeni fırsatlar için sinerjilerin önemine vurgu yapıldı. Horizon Europe, 2021 ve 2027 yılları arasında gerçekleşecek olan en büyük ve hırslı AB Araştırma ve İnovasyon Programıdır. Bu merkezde genel olarak COVID19 sürecinde kalkınma ve dayanıklılık konusunda araştırma ve inovasyonun nasıl kullanılacağı ele alınmıştır. 

**********

“Araştırma ve İnovasyon Post-COVID19 sürecinde Avrupa’yı nasıl korur, hazırlar, ve değiştirir?” konulu panelde, uzun vadeli dirençlilik ve geleceğin ekonomisini ve refahını korumanın ancak gençlere COVID19 sonrası süreçte sağlanacak imkanlarla geçimlerinin, kamu hizmetlerinden yararlanmalarının ve eğitim imkanlarının yeniden güçlendirilmesinin önünün açılması ile mümkün olacağı tartışıldı. Tekrar böyle bir kriz olmasına karşın, gençlik için daha inovatif ve gelişmiş yöntemlerin geliştirilmesi, ve en önemlisi de aslen sorunu yaşayan kesimlerin dinlenilmesi gerektiği vurgulandı.

ESIR (Expert group on the economic and societal impact of research and innovation), Avrupa Komisyonuna ileri görüşlü ve dönüşebilir araştırma ve inovasyon politikalarının kanıta dayalı olarak geliştirilmesinde destek olan bir eksper grubudur. 

Bu panelde:

 • Değişimin afet temelli olarak değil, dizayn ederek yaratılmasının gerekliliği;
 • İyileşme sürecini dayanıklılıkla beslemenin önemi;
 • Araştırma ve inovasyonla dünyaya refah getirilmesi;
 • COVID19 pandemi sürecinin sürdürülebilirliğin önemini hatırlatarak, değer yaratmanın işin ötesinde ve hayatlarımızın içinde olduğu vurgulandı.

Politika Yapımı Süreçlerinde Hız ve Kesinlik Gerektiren ve Aniden Gelişen Politikalara Dair Bilimsel Tavsiye” başlıklı bir Policy (Politika) Merkezi (Hub 1) paneline AB Komisyonunun Baş Bilimsel Danışmanı olan Ms. Pearl Dysktra katıldı. Politika yapım süreçlerinde politikacıların danışmanlarının fikirlerine aykırı davransalar bile bunu sebeplendirmelerinin önemli olduğunu, disiplinlerarası bakış açısının (bilimsel, politik, ekonomik, vs.) gerekli olduğunu, açık ve transparan politika süreçlerinin toplumları daha somut olarak yönlendirebildiği ve politika yapımının açık ve net olması gerektiğine vurgu yaptı.

Bu panele ayrıca Peter Riot (Londra Hijyen ve Tropikal İlaç Okulu Direktörü), Barbara Prainsack (Viyana Üniversitesi Karşılaştırmalı Politika Analizi Profesörü), Carry Wolinetz (Amerikan Ulusal Sağlık Enstitüsü / Bilim Politikası Birimi Direktörü), Paul Nurse (Londra Francis Crick Enstitüsü Direktörü) de katıldılar. 

Ek olarak, Uluslararası Kooperasyon (International Cooperation (Hub 7), COVID19 krizi için özel olarak oluşturulmuş uluslararası seviyede bir panel merkezinin etkinliklerine katılım sağlandı. 

Bu merkezde:

 • AB’nin Araştırma ve İnovasyon ilişkilerinin AB üyesi olmayan devletlerle gelişiminin geleceği;
 • Horizon Europe’un bu süreçteki önemi;
 • COVID19 pandemisine küresel ölçekteki müdahaleler;
 • İklim diplomasisi gibi konular ele alındı.

Panelde, küresel sorunların küresel müdahaleye ihtiyaç duyduğu, ve bu sürecin COVID19 pandemi sürecinden itibaren güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı. 

Su kaynakları, sürdürülebilirlik, yoksulluğun azaltılması ve zamanla yok edilmesi, yapay zeka, kuantum hesaplama, akıllı ve farkında topluluklar yaratma, dünyadaki tüm toplulukları bir araya getirerek küresel sorunlara küresel çözümler üretme gibi başlıklar altında süreç incelendi. 

Panel konuşmacılarından Dr. Michael Makanga (Avrupalı ve Gelişmekte olan Ülkelerin Klinik Denemeler Partnerliği Yönetici Müdürü): 

 • Bilgi aktarımı;
 • İş birliği fırsatları;
 • Fonlar;
 • Yeni müdahaleler düzenleyebilmek için kapasite gelişimi;
 • Bölgesel ve küresel aktörlerin bu süreçteki rolü (DSÖ);
 • Kamuoyunun güveninin artırılması;
 • Hızlı cevap verebilme ve hızın bilgi ve bilimsel olarak kanıtlanabilir temelli olmasının öneminden bahsetti.

Son olarak, Prof. Stefania Giannini (UNESCO Eğitim Yardımcı Direktörü), eğitim alanında çoktaraflılığın özellikle kriz zamanındaki rolünü, COVID19 pandemisi sebebiyle dünyada şu anda 1.6 milyar çocuğun ve gençliğin eğitim kurumların kapanmasından ciddi derecede etkilendiğini, ve eğitim konusunda ulusal müdahale yerine uluslararası politikaların temel alınmasının gençlik için daha yararlı olacağını vurguladı. 

Kaynak

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: