AnasayfaFonlar

AB Horizon 2020

AB Horizon 2020

Yeniliğe açılan kapı: AB Horizon 2020

 AB Araştırma ve İnovasyon Çerçeve Programları arasında yer alan Avrupa Birliği (AB) Horizon 2020,  yedi yıllık bir süre için toplamda 80 milyar Euro’luk değeriyle AB’nin yüksek bütçeli fonları arasında yer almaktadır.

İlk sunumu 2014 yılının başında yapılan Horizon 2020’nin fon vermeye devam etmesi 2020 yılına kadar sürecek olup bu sayede çok devrimsel yenilik günlük hayatımıza girmeye başlayacaktır.

Program’da iki ana başlık altındaki yedi konuya tek bir oran üzerinden fon dağıtımı yapılacaktır. Bu başlıklardan birincisi “Kusursuz Bilim” başlığı altında yer alan Avrupa Araştırma Konseyi, Gelecek ve Gelişen Teknoloji, Marie Sklodowska-Curie Faaliyetleri ve Avrupa Araştırma Tesisleri’dir.

İkinci ana başlığı ise “Endüstriyel Liderlik” oluşturacaktır ve bu konunun altında; Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Nanoteknoloji, Geliştirilmiş Gereçler, Geliştirilmiş İmalat ve İşleme, Biyoteknoloji ve Uzay yer almaktadır.

Horizon 2020’den faydalanabilecek kuruluşlar arasında sanayi kuruluşları, KOBİ’ler, üniversiteler, araştırma enstitüleri, araştırma merkezleri, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, uluslararası organizasyonlar ve bireysel araştırmacılar bulunmaktadır.

Bu program çerçevesinde sunulabilecek uygun proje örnekleri ise, araştırma ve geliştirme (AR-GE) çalışmaları, destek ve koordinasyon eylemleri, yenilik hibeleri, ortak fonlama ve KOBİ projeleridir.

Horizon 2020’ye katılan kurumların elde edeceği avantajlar arasında ileri teknoloji geliştirme ve erişimi, alanında uzman kişilerle işbirliği geliştirme, yeni pazarlara erişim, KOBİ’ler için dışa açılma fırsatı, AB ile entegrasyon sürecine katkı gibi önemli noktalar bulunmaktadır.

Program ile ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz