AnasayfaTeknoloji ve KalkınmaKentler ve Yerel Kalkınma

Akıllı şehirlerin kurulumunda yer bilgisi nasıl sağlanıyor?

Akıllı şehirlerin kurulumunda yer bilgisi nasıl sağlanıyor?

Akıllı şehirlerin başarıya ulaşmasının yolu bu şehirlerde sağlık, eğitim ve hijyen gibi hizmetlerin etkili bir şekilde uygulanması için gerçek zamana ve konuma dayalı çözümlerin sunulmasından geçiyor.

Bugüne kadar gelişmekte olan ülkeler coğrafi konum ve teknolojik yetersizlik gibi faktörler yüzünden gelişmiş ülkeler kadar çok fırsata sahip olamadılar. Ancak günümüzde coğrafi-mekansal teknolojilerin giderek gelişmesiyle bu durum hızla değişmeye başladı.

Coğrafi-mekansal teknolojilerin veri toplama, gözlem ve analiz gibi özelliklerinin, gelişmekte olan yerlerde insanların en çok zorlandığı konular üzerinde iyileştirici etkisi olması bekleniyor.

Peki coğrafi-mekansal teknolojiler için gerekli olan ne?

Öncelikle veri sağlanabilecek kaynaklarla ortaklık kurmak coğrafi mekansal teknolojiler için büyük önem arz ediyor. Örneğin NASA, 2015 yılında başlattığı World Wind adında İnternet tabanlı ücretsiz ve açık adresli 3D harita platformu aracılığıyla mekanların coğrafi bilgilerini hızlı ve kolay bir şekilde elde etmeye başladı. Sistem için gerekli maddi kaynaklar Birleşmiş Milletler tarafından yönetilirken, NASA ise bu iş için kullanılacak ekipmanları tahsis etti. Bu sayede dünya çapında hava koşulları, uçak, gemi ve kara gibi tüm taşıtların hareketleri izlenip coğrafi veriler analiz edebilir duruma geldi. Coğrafi-mekansal veri sisteminde toplanan bilgiler bir grafik aracılığıyla iletiliyor, böylelikle mekanların görüntüleri ve verileri hızlıca analiz ediliyor.

Sistemin kuruluşundan bu yana deprem, tarımsal ve çevresel faaliyetlerin, orman yangınlarının ve trafik durumları gibi olayların takip edilmesi daha da kolaylaştı. Bilişim, veri, teknolojik uygulamalar, sosyal medya ve konuma dayalı hizmetler akıllı şehirlerin geliştirilmesi için başlıca önem arz eden unsurlar arasında yer alıyor.

Öte yandan Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri gelişmekte olan ülkelerde akıllı teknolojilerin ve çözümlerin uygulanması için hızlandırıcı bir güç görevi üstleniyor. İyi bir politika, bilim ve teknoloji için özellikle veri izleme, ölçme ve inceleme entegrasyonu aracılığıyla daha kaliteli ve güvenilir verilerin sağlanması gerekiyor.

Gelişmekte olan ülkelerde sürdürülebilir kentler oluşturmak için ülkenin gelir durumu, cinsiyet dağılımı, ırkı, göçmen sayısı ve coğrafi özellikleri gibi çeşitli verilere ihtiyaçları var. Daha kanıta dayalı veriler gerektiğinde ise NASA tarafından 2015 yılında başlatılan World Wind platformu devreye giriyor. Bu platformda toplanan veriler, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin önceliklerine odaklanarak kentleri daha sürdürülebilir hale getirilmesi için kullanılıyor.

Global Geospatial Industry Outlook verilerine göre, coğrafi-mekansal endüstri bugün 500 milyar dolar değerinde. Zamanla gelişme verilerini anlamaya yönelik coğrafi mekanik teknolojinin değerinin artmaya devam edeceği de öngörülüyor.

Dünyanın bazı bölgelerinde, nüfus artışı ile başa çıkabilmek için hükümetlerin, ihtiyaç duyulan hizmetleri sağlamaları için yeryüzündeki altyapı araçlarıyla güçlendirilmiş araçlara ihtiyaç duyuluyor.Ancak gelişmekte olan ülkelerin “akıllı kent” olabilmesi için hala bir takım alt yapı engelleri var. Hala bir çok ülkede İnternet erişiminin kısıtlı olması buna basit bir örnek.

Kaynak