AnasayfaGenelAfetler

Birleşmiş Milletler Afet Risklerini Azaltma Ofisi (UNDRR) KOBİ’lerin Dayanıklılığı Anketini yayımladı!

Birleşmiş Milletler Afet Risklerini Azaltma Ofisi (UNDRR) KOBİ’lerin Dayanıklılığı Anketini yayımladı!

Birleşmiş Milletler Afet Risklerini Azaltma Ofisi  (UNDRR), sürdürülebilir bir gelecek sağlamak için afet riskinin ve kayıplarının önemli ölçüde azaltılması yönünde çalışmalar yürütmektedir. Afet risklerinin azaltılması için odak noktaları, ilerleme, uygulama, izleme ve gözden geçirme konularında ülkeleri ve toplumları desteklemekten sorumludur. UNDRR, afet risklerinin azaltılmasını insanların, sistemlerin ve yaklaşımların esnekliğini güçlendirerek yeni afetleri önleme ve mevcut afet risklerini azaltmayı amaçlamaktadır. 

Afet risklerinin azaltılması, afetlerin nedensel faktörlerini analiz etmek ve azaltmak için sistematik çabalarla bu kavramların uygulanması sonucu mümkün olabilir. Tehlikelere maruz kalmanın azaltılması, insanların ve mülklerin güvenlik açığının azaltılması, toprağın ve çevrenin akıllıca yönetilmesi, olumsuz olaylara karşı hazırlıklı olma ve erken uyarıların tümü afet risklerinin azaltılması için yapılan çalışmalara örnektir.

Afet risklerinin azaltılması; afet yönetimi, afet azaltma ve afete hazırlık gibi disiplinleri içerir, ancak afet risklerinin azaltılması aynı zamanda sürdürülebilir kalkınmanın da bir parçasıdır. Kalkınma faaliyetlerinin sürdürülebilir olması için afet risklerinin de azaltılması gerekir. Sağlam olmayan kalkınma politikaları afet riskini ve afet kayıplarını artıracaktır. Bu durumda, Afet Risk Azaltma, toplumun, hükümetin, profesyonel ve özel sektörün her bölümünde yer almaktadır. Afet Risk Azaltma, dünyanın en acil problemleri arasında olan iklim değişikliği, yer değiştirme, kentleşme, salgın hastalıklar, uzun süreli krizler ve finansal sistemler çöküşü gibi sorunların da merkezidir.  

Birleşmiş Milletler Afet Risklerinin Azaltılması Ofisi tarafından yapılan anket çalışmasında; Mikro, Küçük ve Orta ölçekli İşletmelerin risklerini, ihtiyaçlarını, fırsatlarını anlamak amaçlanmaktadır. Bu çalışma sonucunda, KOBİ’lerin kapasite geliştirme faaliyetleri hakkında da bilgi verilecektir. Aynı zamanda KOBİ’lerin odağını; iş sürekliliği planlamasından, mali ve diğer finansal politika ve stratejilerin dahil olduğu daha geniş kapsamlı ve kolaylaştırıcı bir çerçeveye nasıl genişlediği bilgisi de edinilecektir.

Ankete katılım sağlamak için UNDRR’ın  yapmış olduğu ankete buradan erişebilirsiniz.

Kaynak