Anasayfaİş Fırsatlarıİş Olanakları

Birleşmiş Milletler’de Çalışmak İster Misiniz?

Birleşmiş Milletler’de Çalışmak İster Misiniz?

Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği tarafından duyurulan iş ilanında BM New York İnsani İşler Koordinasyon Ofisi için Genel Sekreter Yardımcısı/Acil Durum Koordinatörü aranmaktadır.

Bu pozisyon için aday havuzunu genişletmek amaçlı genel sekreterlik danışmanlık ve araştırmasında nitelikli bireylerin ve özellikle kadın adayların başvurularını bekleniyor. Adaylar hem üye ülkelerden hem de Birleşmiş Milletler’de araştırma hizmetinde çalışan kişiler olabilir.

Aranan özellikleri sağlayan ve işe alınan aday Genel Sekreter Yardımcısı pozisyonunda olacak ve İnsani İşler Koordinasyon Ofisi’nde genel liderlik ve yönetimde  yardımcı olacak. Aynı zamanda Genel Sekreter Yardımcısı’nın BM Genel Sekreteri’nin yokluğunda İnsani İşler Ofisi’nde yetkili kişi olması bekleniyor.

Pozisyona başvuran adayların kendini alanında kanıtlamış, herhangi bir suça bulaşmamış, hakkında herhangi bir dava açılmamış, insan hakları ilkelerini ihlal etmemiş olmaları gerekmektedir. 

Sekreterya için potansiyel adayların haklarında geniş bir bilginin bulunduğu başvuru mektubunu ASGsearch@un.org.adresine göndermeleri gerekmektedir.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Ofisi insani acil durumlarda uyumlu ve etkili yanıt vermekten sorumlu olan  Birleşmiş Milletler Sekreteryasının bir parçasıdır. Bunun için İnsani İşler Ofisi’nin yaptıkları;

 • Herhangi bir afet veya karışıklık durumlarında ulusal ve uluslararası aktörlerle iş birliği içinde insani yardım koordine etmek,
 • İnsani konular üzerine önemli politikalar geliştirmek,
 • Herhangi bir afet durumu, acil durum, uzun süreli çatışma ve seferberlik durumlarında ihtiyaçların değerlendirilmesi ve koordine edilmesi aynı zamanda kaynakların temin edilmesi,
 • Herhangi bir durum karşısında hazırlık, önlem ve esnek stratejiler üretme,
 • Kriz durumlarında olaydan etkilenen taraf adına savunma yapmak,

Başvuran adaylardan işe girme durumlarında beklenen sorumluluklar;

 • Genel Sekretere düzenli raporlama yapması,
 • Genel Sekreterin yokluğunda vekili olması,
 • Genel Sekretere genel liderlik ve yönetimde yardımcı olması,
 • Genel Sekretere genel işlerde, iletişimde, politikaları uygulama ve değerlendirmede ve de insan ilişkileriyle ilgili aktivitelerde yardımcı olması,
 • Genel Sekretere ve Acil Durum Koordinatörüne yönetim konularında stratejik destekler sağlaması,
 • İnsani İşler Koordinasyon Ofisi’nin finansal pozisyonunu, bütçesini ve stratejik planlama sürecini yürütmesi,
 • İnsani İşler Koordinasyon Ofisi’nde ki aktivitelerin yönetimini ve planlanmasını sağlayan kadroları geliştirmesi ve koruması,
 • Uzun süreli kriz süresince değişen yardımseverlerin acil durumlara hızlı bir şekilde adapte olmasından emin olunması,
 • New York’da ve Geneva’da Genel Sekreterlik  tarafından görevlendirilen bölgelerdeki alanlar arasında etkili bir şekilde koordinasyon ve iş birliği sağlamak,

Genel Sekreter Yardımcısının BM Genel Sekreterliği’nin üye ülkeleri, bölgesel organizatörleri, BM heyetini, BM insani ajansları ve departmanları, sivil toplum örgütleri, özel sektör camiası ve BM merkezi departmanlarını içiren ortaklarla ve paydaşlarla iyi ilişkiler kurup bu ilişkileri sürdürmeleri beklenir.

Kişinin Acil Durum Koordinatörlüğü adına kriz anında ülkelerdeki yardım toplama ve diğer kampanyalara öncülük etmesi beklenir.

Başlıca Gereklilikler

 • Karışık organizasyonları yönetme ve liderlik etmekte üst seviye deneyimi olan,
 • Politik ve işlevsel sonuçları hassas çevrelere sunmada yeteneğini göstermiş,
 • Etkili bir liderlik, stratejik vizyonlama, yönetme, iletişim kurma, görüşmeler yapma, ekip oluşturma ve ortaklık kurma özelliklerine sahip olan,
 • Uluslararası seviyedeki hissedarlarla ve önemli aktörlerle iyi ilişkiler kurabilen,
 • Diplomatik veya bağış veren topluluklarla, hükümetlerle ve yardımseverlerle iyi ileitişim sağlama konusunda deneyimi olan,
 • Çok kültürlü bir çevrede etkili bir şekilde çalışabilecek olan,
 • BM ilkelerini, prosedürlerini ve operasyonlarını anlayabilen,
 • İnsani İşler Koordinasyon Ofisi’nın operasyon çevresini bilen, ve onun yol gösterici ilkelerine ve değerlerine yüksek bağlılıkta bulunan,

adaylar değerlendirmeye alınacaktır.