AnasayfaGenel

BM’de sürdürülebilir kalkınma uzlaşması

BM’de sürdürülebilir kalkınma uzlaşması

2030 yılına kadar dünyada açlık ve aşırı yoksulluğu sona erdirmeyi hedefleyen BM, sürdürülebilir kalkınma için yeni bir strateji üzerinde görüş birliğine vardı.

 

Amerika Birleşik Devletleri’nin New York eyaletinde bir haftadır, dünyanın 193 farklı ülkesinden toplantıya katılan diplomat ve uzmanlar 2030 hedeflerini görüşüyordu. Görüşme sonucunda delegeler 17 temel hedef üzerinde uzlaşma sağladı. Hedeflerin belirtildiği 30 sayfalık bir eylem planı hazırlandı. Hedefler arasında aşırı yoksulluğa son verilmesi ve iklim değişikliğiyle mücadele yer alıyor. Eylem planının önümüzdeki ayın sonunda düzenlenecek BM genel kurulunda onaylanması gerekiyor.

Çevre ve doğa ile uyumlu bir model

BM hedefleri, kalkınma için küresel ortaklık düşüncesi üzerine kurulu. Buna göre ekonomik ve sosyal kalkınmanın çevre ve doğa ile uyum içinde ve sürdürülebilir olması gerekiyor. Bu kalkınma modelinin uzun vadede barış ve güvenliği güvenceye alması hedefleniyor.
Gerek sanayi ülkeleri ile gelişmekte olan ülkeler arasındaki, gerekse ülkelerin kendi içindeki sosyal eşitsizliklerin sona erdirilmesi, yeni stratejide kilit önem taşıyor. Tüm siyasî kararların sürdürülebilirlik ilkesi uyarınca alınması ve ekonomik büyümenin istihdamda artış şartına bağlanması öngörülüyor.

‘Sadece ekonomik refah yetmez…’

Kalkınmakta olan, kalkınmanın eşiğindeki ve sanayileşmiş ülkeler için aynı şekilde geçerli olan sürdürülebilir küresel kalkınma hedefleri talebi, 2012 yılında yapılan Rio zirvesinde Kolombiya ve Guatemala gibi Latin Amerika ülkelerinden gelmiş, Ekvador ve Bolivya da bu girişimi desteklemişti. İyi bir yaşamın sadece ekonomik refah anlamına gelmediği, kültürel ve sosyal değerlerin korunması ve doğaya saygının da önemli rol oynaması gerektiği görüşü dile getirilmişti.

© Deutsche Welle Türkçe