AnasayfaGençİnsan Hakları

Bugün 10 Aralık, Dünya İnsan Hakları Günü!

Bugün 10 Aralık, Dünya İnsan Hakları Günü!

Dünya İnsan Hakları Günü, İnsan Hakları Evrensel Bildirisi’nin kabul edildiği yıl olan 1948’den bu yana düzenli olarak 10 Aralık tarihinde kutlanmaktadır. Bildiri; ırk, renk, din, cinsiyet, dil, görüş, köken, mülk, doğum veya diğer statülere bakılmaksızın herkesin bu tabiatta insan olarak sahip olduğu devredilemez hakları ilan eden bir dönüm noktası belgesidir. Bu nedenle 500’ün üzerinde çevirisi mevcuttur ve en çok dile çevrilen belge olarak bilinmektedir.İnsan Hakları Bildirgesi, 30 maddeden meydana gelmektedir. Beyannamenin önemli maddelerinden bazıları ise şunlardır:

  • Bütün insanlar hür ve eşit doğarlar.
  • Her kişinin fikir, vicdan ve din hürriyeti vardır.
  • Herkes ırk, cins, dil ve düşünce farkı gözetmeksizin insan hak ve hürriyetlerine sahiptir.
  • Her insan eğitim hakkından yararlanabilir.
  • Herkesin çalışma, işini serbestçe seçme, iyi şartlarda çalışma ve işsizlikten korunma hakkı vardır.

Birleşmiş Milletler, 2019 yılının temasını “Gençlik, İnsan Haklarını Savunuyor” olarak belirledi!

20 Kasım tarihinde, Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 30. yıldönümünü kutlamıştık. Bu doğrultuda daha iyi bir gelecek için, mevcut momentumdan yararlanmak ve gençlerin kollektif hareketlerdeki liderlik rolüne dikkat çekmek istenmektedir.

Evrensel bir eylem çağrısı kapsamında, gençliği değişimin yapıcı aracı olarak görmenin yanı sıra; potansiyellerini görmeleri, seslerini yükseltmeleri, haklarını tanımaları ve korumaları hedefleniyor. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) tarafından yürütülen bu kampanya, tüm dünyadaki gençlerin; ırkçılık, nefret söylemi, zorbalık, ayrımcılık ve iklim değişikliği gibi birçok konuya karşı haklarını nasıl savunmaları gerektiğini teşvik etmek ve göstermek için tasarlanmıştır.

Gençler her zaman politik, ekonomik ve sosyal dönüşümün ana itici güçleri olmuşlardır. Onların katılımı, herkes için sürdürülebilir bir gelişim sağlayacaktır. Olumlu değişimler için taban hareketlerinin ön saflarında yer almaktadırlar. Daha iyi bir dünya için yeni fikirler ve çözümler getirmektedirler. Ancak yaşlarından dolayı haklarına erişmekte ve bilmekte zorluk çekmektedirler. Gençlerin haklarını daha iyi bilmelerini ve haklarını talep etmelerini sağlamak, küresel olarak faydalar sağlayacaktır. Bu yüzden #StandUp4HumanRights !

Kaynak