AnasayfaGenel

Bugün, 13 Ekim Dünya Afet Risk Azaltma Günü!

Bugün, 13 Ekim Dünya Afet Risk Azaltma Günü!

Dünya afet risk azaltma günü, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun onayı ile toplumların afet riskine karşı önlem almaları konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla 1989 yılında başlamıştır.

Her yıl 13 Ekim’de düzenlenen gün, dünyanın dört bir yanındaki insanların ve toplulukların afetlere maruz kalmalarını nasıl azaltmaları gerektiği ve karşılaştıkları risklerde geri çekilmenin önemi konusunda farkındalık yaratmalarını amaçlıyor.

2019 yılının teması, 2015-2030 yılları arasında faaliyetlerinin sürdürülmesi hedeflenen Sendai Afet Riskini Azaltma Çerçevesi’nin “Kritik işlevleri olan altyapıya ve temel hizmetlerin kesintiye uğraması, ayrıca sağlık ve eğitim tesislerinde olabilecek afetten kaynaklanan hasara karşı 2030 yılına kadar dayanıklılığını geliştirerek zayıflıkların önemli ölçüde azaltılması” ilkesine dayanıyor.

Sendai Çerçevesi, genel olarak “Afet riskinin kişilerin, toplumları ve ülkelerin yaşamları, geçim kaynakları ve sağlık, ekonomik, fiziksel, sosyal, kültürel ve çevresel varlıklarındaki kayıpların önemli oranda azaltılmasını” amaçlamaktadır.

Sendai Planı’nda genel olarak dört öncelik belirlenmiştir. Bunlar sırası ile;

  • Afet risklerin anlaşılması,
  • Afet riskleri ile başa çıkabilmek için yönetimin güçlenmesi,
  • Afetlerden hızlı geri dönüş (iyileşme) için afet risk azaltmaya yatırımlar,
  • Etkin müdahale, yeniden yapılanma, iyileştirme ve kurtarma faaliyetlerinin daha iyisinin yapılması için afetlere hazırlıklı olmanın geliştirilmesi sayılabilir.

Sendai Çerçevesi’ne 2030 yılına kadar afetlere karşı risklerin azaltılmasının yanı sıra afet yönetimi, etkin kaynak kullanımı, bilgi ve iletişim teknolojileri, bilişim sistemlerinin de dahil edilmesi ile daha geniş bir boyut kazanmıştır. 

Kaynak